Головна » Бакалаврська » Основні відмінності кваліфікаційної бакалаврської роботи і курсової

Основні відмінності кваліфікаційної бакалаврської роботи і курсової

Серед різних видів навчальної діяльності студентів особливе місце займає виконання самостійних науково-дослідних робіт різних рівнів складності. Елемент дослідження конкретної проблеми передбачає більш широке і поглиблене вивчення дисциплін, формування професійних інтересів і навичок пошукової роботи. Це також може пригодитись для розвитку ініціативності, наполегливості, уміння відстоювати власні погляди, а саме дослідження може стати початком блискучої наукової кар’єри.

Для освітнього рівня «бакалавр» використовуються два види науково-дослідних робіт – курсовий проект (курсова робота) і кваліфікаційна робота (дипломна бакалаврська робота). Яка між ними різниця? Як написати ці роботи на високому рівні і отримати хорошу оцінку на захисті?

Зауважимо, що найперша відмінність між цими роботами полягає в тому, що курсовий проект є обов’язковою формою навчальної діяльності на всіх спеціальностях, а от бакалаврську можна писати за бажанням, якщо тільки навчальний заклад не практикує її обов’язковість. Це найчастіше практикується для технічних, фізико-математичних напрямків. Якщо студент має вибір писати дипломну чи ні, то він має керуватись не тільки доцільністю, а й бажанням отримати можливість поглибити свої знання. Така форма самостійної роботи – найкращий для цього спосіб.

Особливості курсової роботи у порівнянні з бакалаврською дипломною роботою.

Курсовий проект виконується протягом семестру за затвердженим графіком для поглиблення знань з певного навчального курсу чи його частини, на різних спеціальностях визначається перелік цих курсів, частіше за все вони співвідносяться з напрямом професійної підготовки.

Особливістю курсової є її невеликий у порівнянні з дипломною роботою обсяг, але відмінність полягає не у кількості сторінок, а у рівні самостійності у вивченні конкретної наукової проблеми. Для курсового проекту цей рівень значно нижчий, ніж для дипломної. Курсова швидше слугує розвитку навичок і умінь наукового пошуку, а також допомагає розвинути критичний погляд під час опрацювання джерел. Ніхто не вимагає від студента проводити експерименти, досягати певних самостійних висновків, робити хоч маленькі, але відкриття.

Дипломна у порівнянні з таким рівнем самостійного пошуку має вищий рівень автономності, крім того, передбачається комплексний підхід до проблеми, не обмежений одним навчальним курсом. Для кваліфікаційної роботи важливо обрати актуальну тему, яка співвідноситься з сучасними тенденціями певної галузі знань, а отримані результати повинні мати практичне значення. Передбачається чітке розуміння мети і завдань наукової розвідки, уміння обирати і використовувати методи дослідження, проводити експерименти, робити ґрунтовні висновки на основі досягнутих результатів. Кваліфікаційна робота виконується на останньому етапі фахової підготовки, тому вона демонструє рівень професійної підготовки і готовності майбутнього спеціаліста до розв’язання складних виробничих проблем.

Поради і рекомендації щодо виконання кваліфікаційних робіт різного рівня

  1. Варто пам’ятати, що курсовий проект може бути окремим дослідженням, а також може перерости у щось більше, у дипломну чи магістерську роботи, навіть у дисертацію. Це потрібно враховувати, обираючи тему, вона має бути частиною більшої проблеми, щоб була перспектива для подальших наукових пошуків.
  2. Курсову роботу і дипломну відрізняє структура, у першої вона проста, може містити лише один розділ і кілька підрозділів, у другої структура більше розгалужена, має бути кілька розділів зі своїми підрозділами.
  3. Кваліфікаційні роботи мають демонструвати можливості студента застосовувати набуті знання на практиці, а також його самостійність у пошуках рішень складних наукових проблем, хоч і локальних. Тому не варто боятися висловлювати власні думки, опираюсь на авторитетні джерела, а не лише компілювати давно відомі істини.
  4. Висновки до кваліфікаційної науково-дослідної роботи мають містити результати дослідження саме здобувача освіти, а також по можливості відображати завдання до курсової і дипломної.