Головна » Приклади робіт » Педагогіка » Приклад, зразок готової магістерської (дипломної, ВКР) роботи з педагогіки

Приклад, зразок готової магістерської (дипломної, ВКР) роботи з педагогіки

Приклад, зразок готової магістерської (дипломної, ВКР) роботи з педагогіки
Приклад, зразок готової магістерської (дипломної, ВКР) роботи з педагогіки

Приклад оформлення магістерської роботи з педагогіки

>> Скачати, переглянути безкоштовно магістерську роботу з педагогіки >>

Магістерську (дипломну, ВКР) роботу можна переглянути або скачати безкоштовно, але заборонено використовувати її частини при написані власних наукових робіт.

  • Робота виконана в 2021 році.
  • Вид роботи: Магістерська робота.
  • Дисципліна: Педагогіка
  • Тема: “УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНИХ ТА ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ”
  • Загальна кількість сторінок: 108
  • Код зразка: 37850

Приклад оформлення плану, змісту магістерської роботи з педагогіки

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
ПРОФЕСІЙНИХ ТА ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНОГО
ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ……………………………………. 7
1.1. Визначення основних дефініцій дослідження у науковій управлінській та
психолого-педагогічній літературі……………………………………………………………. 7
1.2. Управління розвитком професійних та особистісних якостей
педагогічного персоналу закладу дошкільної освіти як управлінська та
педагогічна проблема…………………………………………………………………………….. 14
РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНИХ ТА ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНОГО
ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ………………………………….. 24
2.1. Критерії, показники та рівні розвитку професійних та особистісних
якостей педагогічного персоналу закладу дошкільної освіти ……………………. 24
2.2. Обґрунтування вибору інструментарію емпіричного дослідження, опис
методик ………………………………………………………………………………………………… 29
2.3. Результати емпіричного дослідження стану розвитку професійних та
особистісних якостей педагогічного персоналу закладу дошкільної освіти .. 35
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ
ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНИХ ТА
ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДУ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ………………………………………………………………………… 50
3.1. Здійснення методичного супроводу процесу розвитку професійних та
особистісних якостей педагогічного персоналу закладу дошкільної освіти .. 50
3.2. Шляхи підвищення ефективності процесу управління розвитком
професійних та особистісних якостей педагогічного персоналу закладу
дошкільної освіти………………………………………………………………………………….. 59
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………………………………. 67
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………………….. 71
ДОДАТКИ ……………………………………………………………………………………………. 80

У нас можна замовити виконання якісної авторської курсової, магістерської, бакалаврської, контрольної роботи з психології та інших напрямків:

Схема, умови та ціна виконання магістерської роботи на замовлення.