Головна » Приклади робіт » Фінанси » Приклад курсової роботи з фінансів

Приклад курсової роботи з фінансів

Приклад курсової роботи з фінансів.Приклад готової курсової роботи з фінансів

Приклад оформлення курсової фінанси

>>Натиснути для ознайомлення із змістом роботи >>

За посиланням можна ознайомитись з роботою, просимо звернути увагу що в роботі відсутній титульний лист. При замовлені замовники заповнюють його самостійно з метою забезпечення конфіденційності.

  • Робота була написана в 2020 році
  • Дисципліна: Фінанси
  • Вид роботи: Курсова робота
  • Номер замовлення: 36071
  • Рівень автора який виконував роботу: Магістр.

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………………………………… 3
ВСТУП…………………………………………………………………………………………………… 4
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ …………………………………….. 6
1.1. Теоретичні засади управління фінансовою стратегією підприємств ……… 6
1.2. Методологічні основи моделей управління стратегією підприємства ….. 15
1.3. Функції та методи управління фінансовою стратегією підприємства ….. 19
1.4. Матриця фінансової рівноваги як інструмент оцінки процесу управління
фінансовою стратегією підприємства ……………………………………………………… 25
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І ………………………………………………………………….. 31
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПрАТ
«ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» ………………………………………….. 33
2.1. Характеристика господарської діяльності ПрАТ «Фармацевтична фірма
«Дарниця»…………………………………………………………………………………………….. 33
2.2. Аналіз фінансово-господарського стану ПрАТ «Фармацевтична фірма
«Дарниця»…………………………………………………………………………………………….. 42
2.3. Діагностика управління фінансової стратегії ПрАТ «Фармацевтична
фірма «Дарниця» …………………………………………………………………………………… 50
2.4. Оцінка фінансової стійкості ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».. 56
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ ………………………………………………………………… 59
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………………………………. 61
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………………….. 65
ДОДАТКИ ……………………………………………………………………………………………. 69

У нас можна замовити виконання якісної авторської курсової, магістерської, бакалаврської, контрольної роботи по фінансам та іншим напрямкам:

Схема та умови виконання курсової на замовлення за посиланням.