Головна » Приклади робіт » Право » Приклад оформлення магістерської роботи з права, правознавства, юриспруденції

Приклад оформлення магістерської роботи з права, правознавства, юриспруденції

Приклад, зразок готової магістерської (дипломної, ВКР) роботи з права, правознавства, юриспруденції
Приклад, зразок готової магістерської (дипломної, ВКР) роботи з права, правознавства, юриспруденції

Приклад оформлення магістерської роботи з права, правознавства, юриспруденції

>> Скачати, переглянути безкоштовно магістерську роботу з права, правознавства, юриспруденції >>

Магістерську (дипломну, ВКР) роботу можна переглянути або скачати безкоштовно, але заборонено використовувати її частини при написані власних наукових робіт.

  • Робота виконана в 2021 році.
  • Вид роботи: Магістерська робота.
  • Дисципліна: Право
  • Тема: “Сімейні договори : теорія та практика”
  • Загальна кількість сторінок: 90
  • Код зразка: 37422

Приклад оформлення плану, змісту магістерської роботи з права

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРІВ У
СІМЕЙНОМУ ПРАВІ…………………………………………………………………………………..7
1.1. Правова доктрина договору в сімейному праві України ……………………………7
1.2. Основні аспекти укладення та розірвання, чинності і недійсності договору у
сімейному праві………………………………………………………………………………………….13
1.3. Юридична відповідальність за договором у сімейному праві…………………..15
РОЗДІЛ ІІ. ШЛЮБНІ ДОГОВОРИ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ………………………….23
2.1. Ґенеза формування та розвитку шлюбного договору в Україні ………………..23
2.2. Загальнотеоретичні особливості шлюбних договорів………………………………30
2.3. Законодавче регулювання укладання та розірвання шлюбного договору ….34
РОЗДІЛ ІІІ. НЕДОЛІКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН У СІМЕЙНОМУ
ПРАВІ НА ОСНОВІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ………………………………………….47
3.1. Недоліки законодавчого закріплення та реалізації договірних відносин у
сімейному праві………………………………………………………………………………………….47
3.2. Регулювання договірних відносин у сімейному праві в зарубіжних країнах
………………………………………………………………………………………………………………….59
3.3. Пропозиції до удосконалення правового регулювання та реалізації
договірних відносин у сімейному праві на основі зарубіжного досвіду ………….64
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………………………………73
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………………………….82

У нас можна замовити виконання якісної авторської курсової, магістерської, бакалаврської, контрольної роботи з психології та інших напрямків:

Схема, умови та ціна виконання магістерської роботи на замовлення.