Головна » Приклади робіт » Психологія » Приклад магістерської роботи з психології

Приклад магістерської роботи з психології

Приклад, зразок готової магістерської (дипломної, ВКР) роботи з психології
Приклад, зразок готової магістерської (дипломної, ВКР) роботи з психології

Приклад оформлення магістерської роботи з психології

>> Скачати, переглянути безкоштовно магістерську роботу з психології >>

Магістерську (дипломну, ВКР) роботу можна переглянути або скачати безкоштовно, але заборонено використовувати її частини при написані власних наукових робіт.

  • Робота виконана в 2021 році.
  • Вид роботи: Магістерська робота.
  • Дисципліна: Психологія
  • Тема: “Соціально-психологічні чинники адаптації дорослих осіб»”
  • Загальна кількість сторінок: 157
  • Код зразка: 37548

Приклад оформлення плану, змісту магістерської роботи з психології

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ
ЧИННИКІВ АДАПТАЦІЇ ДОРОСЛИХ ОСІБ……………………………………………. 8
1.1. Феномен соціально психологічної адаптації ……………………………………….. 8
1.2. Психологічні особливості дорослого віку …………………………………………. 24
1.3. Проблема адаптації дорослих осіб ……………………………………………………. 33
Висновки до розділу І ……………………………………………………………………………. 48
РОЗДІЛ ІІ ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ
ЧИННИКІВ АДАПТАЦІЇ ДОРОСЛИХ ОСІБ………………………………………….. 50
2.1. Підходи до дослідження адаптації у дорослому віці…………………………… 50
2.2. Організація і проведення емпіричного дослідження…………………………… 58
2.3. Аналіз та інтерпретація отриманих результатів …………………………………. 65
Висновки до розділу ІІ…………………………………………………………………………… 93
РОЗДІЛ ІІІ ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА З ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДОРОСЛИХ ОСІБ……………………………….. 96
3.1. Підходи до підвищення соціально-психологічної адаптації………………… 96
3.2. Пропозиція психологічної програми для підвищення соціальнопсихологічної адаптації дорослих осіб ………………………………………………….. 111
Висновки до розділу ІІІ………………………………………………………………………… 120
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………………………….. 123
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………………… 128
ДОДАТКИ ………………………………………………………………………………………….. 140

У нас можна замовити виконання якісної авторської курсової, магістерської, бакалаврської, контрольної роботи з ПСИХОЛОГІЇ та інших напрямків:

Схема, умови та ціна виконання магістерської роботи на замовлення.