Головна » магістерські роботи » Рекомендації що до виконання та публікації наукової статті для магістерської роботи

Рекомендації що до виконання та публікації наукової статті для магістерської роботи

Сучасна українська вища школа вимагає наявності студентських наукових публікацій для отримання диплому про вищу освіту з відзнакою. В деяких випадках вищі навчальні заклади вимагають апробації результатів дослідження, виконаного в межах магістерської роботи, у вигляді наукових публікацій. Тож, спробуємо допомогти розібратися в цьому. Існує кілька видів студентських наукових публікацій. Розташуємо їх за ступенем складності та обсягами роботи.

1. Тези доповіді на науковій конференції, які публікуються у збірці тез або матеріалів конференції. В такій роботі здійснюють загальну постановку проблеми, що потребує наукового вивчення, у відповідності до мети (теми) конференції або секції конференції, та окреслюють шляхи її дослідження, роблячи певні узагальнення. Обсяг тез становить від 2 до 5 сторінок, така сама кількість джерел є прийнятною для переліку використаної літератури.

2. Матеріали доповіді на науковій конференції. Зміст такий самий як і у тез, тільки більш розлоге розкриття. Обсяг від 5 до 10 сторінок, кількість джерел у переліку літератури за визначенням автора.
Не дивлячись на той факт, що позначені вище публікації мають назву тези або матеріали доповіді на конференції, це не означає, що Ви повинні робити цю доповідь. У вітчизняному науковому середовищі поширеною нині є практика заочної або дистанційної участі у конференціях. Тези та матеріали не потребують тривалого опрацювання, оскільки до них не висувається жорстких вимог, по суті, їх можна розглядати як твір на тему конференції або її секції, який містить кілька цитат з наукових джерел та вирізняється науковим стилем викладення.

3. Наукова стаття до збірки наукових праць. Обсяг від 12 сторінок, середній 14-16 сторінок. Стаття повинна відповідати чітким критеріям, насамперед у відповідності послідовності розкриття теми за допомогою введення наступних структурних елементів:

  • постановка проблеми (що саме й навіщо, для чого, потрібно дослідити);
  • аналіз публікацій з даної проблеми (мова йде про публікації за останні 3-4, максимум 5 років, Ви повинні перелічити авторів та визначити особливості їх підходу до вивчення проблеми, об’єднавши, за можливістю, у групи на основі спільних підходів);
  • сформулювати мету статті (так буквально і зазначаєте мета статті полягає у виявленні / розкритті / доведенні / визначенні того, що Ви вивчаєте);
  • викладення основного матеріалу статті (послідовно пояснюєте і розкриваєте свої погляди на проблему);
  • висновки (робите узагальнення та, за можливістю, зазначаєте перспективи подальшого дослідження проблеми);
  • перелік використаних джерел (оформлюється у відповідності до діючих загальних вимог – ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», знайдіть в Інтернеті цей документ і зробіть за наданими в ньому зразками).

4. Стаття до фахового наукового журналу (фахова стаття). Мінімальний обсяг 12-14 сторінок. Загальні вимоги співпадають з викладеними вище, водночас вимагається анотація українською та іноземною мовою, де представлена конкретна інформація про отримані результати дослідження у кількох реченнях та зазначаються ключові слова. Обов’язковим додатковим компонентом для студентської фахової статті є рецензія доктора або кандидата наук за профілем фахового журналу.

В цілому, зрозуміло, що найпростіша публікація – це тези або матеріали доповіді на конференцію. Щодо статті, то доцільніше вперше виконати цю роботу на основі Ваших попередніх наукових здобутків, наприклад, використати якісний авторський реферат або курсову роботу, частину (розділ) магістерскої роботи. Водночас, варто пам’ятати, що мета курсової роботи ширша за мету статті, тож орієнтуйтесь на розкриття в статті матеріалу викладеного в одному-двох розділах, за звичай, найкраще для цього підходить другий та третій, оскільки перший – підготовчий до дослідження за змістом. Також врахуйте, що сама тема курсової, її формулювання, за звичай, не є яскраво дискусійною, привабливою з точки зору наукового вивчення, оскільки курсова робота – навчальна, а стаття – наукова, тож сформулюйте тему та мету статті, спираючись на назву розділу, додавши актуальності, проблемності. Допомогти в цьому можуть назви фахових публікацій, які Ви використовували під час написання роботи, спирайтеся на ці назви як на приклад та формулюйте за аналогією.

Для аналізу літератури при виконання наукової статті використайте інформацію, що міститься у вступі, з урахуванням теми, тобто згадайте тих авторів, посилання на яких маєте у тексті розділу. Спробуйте зробити текст розділу (розділів) більш концентрованим та лаконічним за змістом. Оформіть список використаної літератури та перевірте на відповідність зразкам у ДСТУ 8302:2015.

Наостанок, звернемо увагу на терміни та умови публікації. Якщо Вам потрібно якнайшвидше опублікувати свою роботу, найкраще для цього підходять видання на кшталт Матеріали конференції, оскільки більшість фахових видань друкуються кілька разів на рік і прийом матеріалів до друку триває кілька місяців, зібрані матеріали рецензують, а потім здійснюють друк та розсилку авторського примірника, що може тривати також кілька місяців.

В цілому, по інформацію про конференції та підготовку до друку збірок наукових статей доцільно звернутися до свого наукового керівника або на випускову кафедру, оскільки вищі навчальні заклади отримують офіційні інформаційні повідомлення про такі заходи, у найкращому випадку на інформаційних стендах кафедр, факультетів розміщують такі повідомлення, інколи на сайтах ВНЗ є рубрики «повідомлення про події», «оголошення», «наука», «наукова діяльність», де вміщено закладки «конференції» (http://www.dnu.dp.ua/view/konferenchii), «видання університету», «пропозиції до публікації», «наші видання» (http://www.dnu.dp.ua/view/propozichii_do_pyblikatsii; http://journals.donnu.edu.ua/). Проте оновлення інформації на сайтах вищих навчальних закладів може здійснюватись нерегулярно.

У всесвітній мережі можете знайти достатньо оголошень про проведення різних наукових заходів, проте, якщо це інформація не міститься на офіційному сайті наукової або освітньої установи, існує висока ймовірність недостовірності або недоброчесності організаторів.

Врахуйте, що переважна більшість наукових публікацій в Україні здійснюється за кошти авторів, тож надіславши підготовлений матеріал та сплативши так званий організаційний внесок, Ви можете не отримати бажаної публікації вчасно або взагалі не отримати. Тож користуйтеся офіційними перевіреними джерелами інформації про проведення конференцій та видання наукових збірників!

Нині в Україні поступово розширюється діяльність громадських організацій, які займаються організацією та проведенням наукових заходів зі здійсненням друку наукових робіт. На відміну від державних наукових та освітніх установ, ці організації регулярно (2-3 рази на місяць) проводять заходи, вчасно інформують та здійснюють розсилку друкованих та електронних збірників, сертифікатів про участь у наукових заходах, які є підтвердженням Вашої наукової діяльності (https://ukrlogos.in.ua/conference_ua.php; https://ukrlogos.in.ua/scientific_journal_ua.php). Тож, успіхів у Вашій науковій роботі!