Головна » Курсові роботи » Що таке курсова робота та її види

Що таке курсова робота та її види

Що таке курсова робота та її видиКурсова робота  – це один з видів науково-звітної документації, що передбачена навчальною програмою та виконується студентом  вищих або середньо-спеціальних навчальних закладів самостійно, для підсумовування та перевірки знань після вивчення розділу, дисципліни або після закінчення курсу.

За характером курсові роботи можуть бути теоретичні, аналітичні, практичні, розрахунково-графічні.

Стиль написання курсової роботи має науковий характер, має на увазі чіткість, лаконічність у поясненні з використанням необхідної термінології.

Всі курсові роботи оформляються відповідно до методичних рекомендацій, описаних у методичках.

Курсові роботи мають типову структуру, яка характерна для всіх її видів і включає:

  • титульний лист,
  • зміст,
  • вступ,
  • кілька розділів з підрозділами,
  • висновки,
  • список літератури,
  • додатки, до яких виносяться схеми, таблиці, звітна документація, методики …

Основні види курсових робіт

Теоретичні курсові роботи

Виконуються на перших курсах навчання при введенні студента у спеціалізацію і дуже схожі, за своєю суттю, на реферативні роботи, лише з більш ретельним підходом до вивчення теми та виконується на підставі більшої кількості інформаційних джерел.

Аналітична курсова робота

Полягає в тому, що, крім загального огляду теми, в ній виконується аналіз статистичних даних або аналізуються дані за декількома критеріями.

Наприклад:

  • у курсовій роботі з права порівнюється та аналізується законодавство кількох країн,
  • у курсовій з економіки виконується аналіз галузі на прикладі відомих статистичних даних,
  • у роботі з психології оцінюються ефективність методик…

Аналітичні курсові роботи виконуються студентом на останніх курсах, коли студент вже добре орієнтується в дисципліни.

Практичні курсові роботи

Передбачені навчальною програмою після вивчення студентами практичних методів та інструментів роботи зі своєї спеціалізації.

У таких курсових крім теоретичної частини передбачена і практична, в якій на підставі отриманих у процесі дослідження студентом даних здійснюється подальший їх розрахунок.

Розрахунково-графічні  курсові роботи

В основному виконуються студентами з технічних спеціальностей (програмування, архітектура).

Теоретична частина або опис проекту називається пояснювальною запискою, основна частина включає розрахунки, креслення, розроблені програми.

Курсові роботи після їх виконання здаються на кафедру та перевіряються викладачем, у деяких випадках вони захищаються. У разі захисту для курсової роботи готується презентація, захисне слово, наочний матеріал.

Виконання курсової роботи вимагає від автора орієнтування в інформаційних джерелах, наявність необхідного стилю, володіння методологією і, звичайно ж, достатню кількість часу.

За необхідності завжди можна замовити курсову роботу в нашій студії, вам з цим допоможуть наші автори.