Головна » Курсові роботи » Стандарти, правила, вимоги до оформлення курсової роботи України

Стандарти, правила, вимоги до оформлення курсової роботи України

standart

Що таке курсова робота

Курсова робота – це наукова праця, вимога до змісту та оформлення якого регламентується методичними рекомендаціями вищих навчальних закладів, які, в свою чергу. орієнтуються на чинні державні стандарти до документації та звітів в сфері науки і техніки ДСТУ 3008-95.

Дані стандарти до оформлення та написання наукових робіт в тому числі курсових, затверджені в 1995 роду, розроблені декількома науковими установами:

  • Інститутом прикладної інформатики Київської міської державної адміністрації
  • Українським інститутом науково-технічної і економічної інформації
  • Відділом стандартизації технічного центру НАН України

Крім цього розробка даних стандартів відповідає міжнародному – ISO 5566: 1982 (Documentation-Presentation of scientific and technical reports), які дійсні в США, Франції, Канаді, Японії, Бельгії та інших країнах.

Можна відзначити, що оформлення та структура курсових робіт з різних дисциплін мають свою особливість  та стандарти.

В курсових роботах з технічних дисциплін робочий аркуш може обрамлятися в рамку, при цьому до роботи прикріплюються креслення в різних форматах виконані від руки або за допомогою програмних продуктів, схеми, програми …

В курсових роботах з правознавства зазвичай використовують виноски (підрядкові посилання, які розміщуються внизу на сторінці під суцільною лінією і можуть містити не тільки вичерпні відомості про джерело, але й авторську думку або роз’яснення), по всім іншим дисциплінам в курсових роботах використовують – посилання (в кінці цитати в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера наукової роботи), є навіть випадки, коли можуть використовуватися посилання і виноски одночасно.

Структура курсової роботи

Всі курсові роботи мають аналогічну структуру яка включає:

 

За посиланням Ви можете безкоштовно ознайомитись з прикладом оформлення готових курсових робіт по різним дисциплінам, які відповідають всім необхідним діючім стандартам.

Приклада оформлення курсових робітПриклада оформлення курсових робіт >>

Вимоги до оформлення курсової роботи

Курсова робота оформляється в електронному вигляді з подальшим друком на лазерному або струменевому принтері

Формат листа А4
Назва шрифта Times New Roman
Розмір шрифта 14 або 12
Міжрядковий інтервал 1,5 (полуторний)
Розмір полів (відстань від тексту до краю аркуша)
зверху і знизу
зліва для прошивки роботи
справа
(2 см)
(2,5 або 3 см)
(1,5 см.)
Вирівнювання тексту по ширині
Відступ для абзаца по тексту 1,5 см.
Назва розділів, підрозділів виділяється жирним шрифтом

Кількість сторінок курсової роботи 
Може варіюватися від 20 до 45 аркушів.

Нумерація сторінок курсової 
Вказується зверху справа і починається з третього листа, на якому зазвичай почитається ВСТУП. Перший лист титульний та другий лист із змістом не нумерується. Як прибрати нумерацію з першої та другої сторінки можна знайти в інтернеті, на цю тему є навіть відео на ютуб.

Титульний лист (аркуш, сторінка)
Це перша сторінка курсової роботи, на ньому вказують назву навчального закладу, вид роботи, назву кафедри або дисципліни, тема курсової, курс, дані автора (студента)  і його викладача, рік написання роботи і місто навчального закладу, для якого вона виконується.

Вступ
Має бути не менше однієї повної сторінки.
У вступі описують:

  • актуальність роботи;
  • вивченість теми у вітчизняній та зарубіжній науці (які автори вивчали проблематику);
  • об’єкт і предмет дослідження;
  • постановка цілей та завдань;
  • методологія дослідження;
  • короткий опис структури і її зміста курсової.

Розділ 
Починається з нового аркуша і закінчується короткими висновками на 0,5-1 сторінки. Обсяг кожного розділу повинен бути приблизно однаковим.
В теоретичних курсових 2 розділи. В практичних курсових можне бути 3 та більше розділів. Назва розділу пишеться великими літерами звичайним жирним шрифтом. Після назви розділу зазвичай не ставлять крапку. Після заголовку пропускається один рядок.

Підрозділи
Пишуться на поточній сторінці і не переносяться на новий аркуш. По кількості їх може бути 2-3 на кожний розділ.

Оформлення посилань
По тексту курсової роботи повинні бути обов’язково посилання або виноски на використані джерела, не менше однієї на 2-2,5 сторінки. При використанні посилань, в квадратних дужках вказується номер джерела в списку, додатково може вказуватися номер сторінки або їх діапазон, з яких було взято матеріал. Наприклад [6, с.80] – джерело в списку шосте, інформація взята зі сторінки 80 цього джерела. При використанні виноски по тексту вказується номер, а внизу сторінки під цим номером розшифровується джерело.

Висновки до роботи 
Повинні бути не менше однієї повної сторінки і включати висновок за результатами всієї роботи.

Список використаних джерел
Може включати наукові роботи, статті, дисертації, періодичні та інтернет видання, підручники, закони і законопроекти; оформлятися в алфавітному порядку і включати не менше 10-15 найменувань. Згідно останніх вимог українських навчальних закрадів забороняється використання російських та білоруських авторів і включення їх робіт до списку джерел.

Унікальність курсової роботи.  Одна з вимог, на яку починають акцентувати увагу навчальні заклади України, це наявность плагіату і визначення допустимого рівня в процентному співвідношенні унікальності роботи, тому використання матеріалу в чистому вигляді, навіть з посиланнями на першоджерела, при наявності таких вимог, вважаються неприйнятними і потребують авторської правки. В більшості навчальних закладів прийнятним рівнем унікальності вважають 60%, в деяких ВНЗ вимагають 75-80%.

В даній статі ми описали загальноприйняті вимоги до оформлення курсових робіт, але в кожному навчальному закладі навіть на різних кафедрах вимоги до оформлення курсової можуть відрізнятись. Тому перед виконанням курсової роботи радимо попросити у вашого викладача надати вам методичні рекомендації в яких будуть описані вимоги саме до вашої курсової.

 

В нашій студії послуга написання курсової роботи виконується тільки згідно наданих замовником вимог. В разі відсутності методичних вказівок робота виконується по загальноприйнятим стандартам.

 

Питання стосовно правильного оформлення курсових робіт

Де взяти вимоги до оформлення курсової роботи мого ВНЗ?

Вимоги до оформлення курсової надруковані в методичних рекомендаціях Вашого навчального закладу і вони можуть відрізнятись від загальноприйнятих. Методичку питайте в старости, одногрупників або викладача.

З якої сторінки починається нумерація в курсовій роботі?

Нумерація сторінок в курсових роботах починається з третьої сторінки. Перша – титульна сторінка та друга ЗМІСТ не нумеруються.

Який мінімальний обсяг курсової роботи може бути?

Мінімальний обсяг в самих простих теоретичних курсових роботах починається з 20 сторінок. Менше сторінок зазвичай буває в рефератах, обсяг яких достигає 15-18 сторінок.

Який рівень плагіату або унікальності допускається в курсових роботах?

Вимоги до унікальності курсової роботи у кожного навчального закладу різні. В більшості ВНЗ України 60% унікальності тексту роботи вважається достатьньою, тобто допускається 40% плагіату.

Звертайтеся!
Завжди відкриті до співпраці.