Головна » Курсові роботи » Стандарти правила оформлення курсової роботи України

Стандарти правила оформлення курсової роботи України

standart Курсова робота – це наукова праця, вимога до змісту та оформлення якого регламентується методичними рекомендаціями вищих навчальних закладів, які, в свою чергу. орієнтуються на чинні державні стандарти до документації та звітів в сфері науки і техніки ДСТУ 3008-95. Дані стандарти затверджені в 1995 роду, розроблені декількома науковими установами: Інститутом прикладної інформатики Київської міської державної адміністрації, Українським інститутом науково-технічної і економічної інформації, відділом стандартизації технічного центру НАН України. Крім цього розробка даних стандартів відповідає міжнародному – ISO 5566: 1982 (Documentation-Presentation of scientific and technical reports), які дійсні в США, Франції, Канаді, Японії, Бельгії та інших країнах. Можна відзначити, що оформлення та структура курсових робіт з різних дисциплін мають свою особливість. Наприклад, в курсових роботах з технічних дисциплін робочий лист може обрамлятися в рамку, при цьому до роботи прикріплюються креслення в різних форматах виконані від руки або за допомогою програмних продуктів, схеми, програми … В курсових роботах з правознавства зазвичай використовують зноски, по всім іншим дисциплін – посилання, є навіть випадки, коли можуть використовуватися посилання і зноски одночасно.

Структура курсової роботи
– План, зміст
– Вступ
– Кілька глав або розділів і підрозділів
– Висновки
– Список використаних джерел
– Додатки які не входять до загального обсягу курсової роботи.

Вимога до оформлення курсової роботи
– Курсова робота оформляється в електронному вигляді з подальшим друком на лазерному або струменевому принтері
– Формат листа- А4
– Назва шріфта- Times New Roman
– Розмір шріфта- 14
– Міжрядковий інтервал 1,5 (полуторний)
– Розмір полів (відстань від тексту до краю аркуша)
зверху і знизу (2 см)
зліва для прошивки роботи – (2,5 або 3 см)
справа – (1,5 см.)
– Вирівнювання тексту – по ширині
– Відступ для абзаца- 1,5 см.
– Назва розділів, підрозділів виділяється жирним шрифтом.

Кількість сторінок може варіюватися від 20 до 45 аркушів.

Нумерація сторінок курсової починається з другого листа, на якому зазвичай оформляється зміст роботи, план і вказується зверху справа.

Титульний лист – це перший лист курсової роботи, він не нумерується. На ньому вказують назву навчального закладу, вид роботи, назву кафедри або дисципліни, тема, курс, дані автора і його викладача, рік написання роботи і місто навчального закладу, для якого вона виконується.

Вступ має бути не менше однієї повної сторінки, в ньому описують актуальність роботи, вивченість теми у вітчизняній та зарубіжній науці, об’єкт і предмет дослідження, постановка цілей та завдань, методологію, короткий опис структури і її зміст.

Тема починається з нового аркуша і закінчується короткими висновками. Обсяг кожного розділу повинен бути приблизно однаковим.

Підрозділи пишуться на поточній сторінці і не переносяться на новий аркуш.

Оформлення посилань По тексту курсової роботи повинні бути посилання або виноски на використані джерела, не менше однієї на 2-2,5 сторінки. При використанні посилань, в квадратних дужках вказується номер джерела в списку, додатково може вказуватися номер сторінки або їх діапазон, з яких було взято матеріал. Наприклад [6, с.80] – джерело в списку шостий, інформація взята зі сторінки 80 цього джерела. При використанні виноски по тексту вказується номер, а внизу сторінки під цим номером розшифровується джерело.

Висновки повинні бути не менше однієї повної сторінки і включати висновок за результатами всієї роботи.

Список використаних джерел може включати наукові роботи, статті, дисертації, періодичні та інтернет видання, підручники, закони і законопроекти; оформлятися в алфавітному порядку і включати не менше 15 найменувань.

Унікальність курсової роботи Одне з нових вимог, які починають практикувати навчальні заклади, це контроль наявності плагіату і визначення допустимого рівня в процентному співвідношенні унікальності роботи, тому використання матеріалу в чистому вигляді, навіть з посиланнями на першоджерела, при наявності таких вимог, вважаються неприйнятними і потребують авторської правки.

В нашій студії послуга замовлення курсової роботи виконується тільки згідно наданих вимог або методичкі.

Звертайтеся! Завжди відкриті до співпраці.