Головна » Статті за тематикою

Статті за тематикою

Приклад, зразок курсової роботи

Category: Курсові роботи

Курсова робота це одна із перших наукових завдань навчальних закладів написання яких спочатку викликають складність у студентів через їх доволі непрості і незрозумілі вимоги які формують науковість цього виду роботи. Всі стандарти, вимоги курсових робіт досить чітко описані в методичних рекомендаціях, де послідовно перераховано що має бути в роботі в якій послідовності, як її оформити,  …

Continue reading

Що таке курсова робота та її види

Category: Курсові роботи

Курсова робота  – це один з видів науково-звітної документації, що передбачена навчальною програмою та виконується студентом  вищих або середньо-спеціальних навчальних закладів самостійно, для підсумовування та перевірки знань після вивчення розділу, дисципліни або після закінчення курсу. За характером курсові роботи можуть бути теоретичні, аналітичні, практичні, розрахунково-графічні. Стиль написання курсової роботи має науковий характер, має на увазі  …

Continue reading

Як написати курсову з філософії

Category: курсові по філософії, Курсові роботи

Які асоціації викликає слово філософія? Правильно, з сивими мислителями і мудрецями, що викладають свої ідеї та концепції і ведуть суперечку не зовсім зрозумілою для нас мовою. Але такою була філософія Античності; у Новий час з’являється інший тип філософів – їхні ідеї дедалі більше стають надбанням суспільства. І разом із цим поворотом змінюється й історична роль  …

Continue reading

Як правильно оформити контрольну

Category: Контрольні роботи

Контрольна робота це найрозповсюдженіша форма надання та перевірки знань в студентів практично всіх форм навчань у всіх учбових закладах України. При виконанні цих завдань у студентів виникає багато питань серед яких одне з розповсюджених “як правильно оформити контрольну роботу?” Це питання виникає дуже часто у студентів заочників, так як дана форма навчання не передбачає тісного  …

Continue reading

Як написати мету і завдання курсової роботи

Category: Курсові роботи

Курсова робота (курсовий проект) – це обов’язкова форма навчально-наукової роботи, яка виконується здобувачем вищої освіти кілька разів за весь час навчання. Формулювання мети і завдань дослідження являється однією із складових вимог до написання курсової роботи. Наявність в роботі мети та завдання визначає ступіть її науковості. Визначення , формування мети та завдань курсової дозволяє нам з  …

Continue reading

Що таке методичка, методичні рекомендації для курсової роботи.

Category: Курсові роботи

Про існування методички, методичних рекомендації , методичних вказівок чи методичного посібника студенти вперше узнають коли починають готуватись до виконання курсової роботи або замовляють курсову роботу а у них виконавець уточнює чи є методичка. А ось коли про методичку узнають коли повертають вже написану бакалаврську чи магістерську це зовсім біда. Як виглядає методичка? Методичний посібник це  …

Continue reading

Як написати план (зміст) до курсової роботи.

Category: Курсові роботи

Виконання курсової роботи (курсового проекту) – це важлива частина підготовки майбутніх бакалаврів і магістрів. Зауважимо, що це друге за складністю самостійне навчально-наукове дослідження після реферату, яке виконується студентами університетів, тому з його підготовкою часто виникають проблеми. Курсова робота дуже схожа за структурою, логікою викладу матеріалу та змістом з рефератом, які задають школярам починаючи зі старших  …

Continue reading

Як самому написати курсову роботу. Поради від досвідчених авторів

Category: Курсові роботи

Почнемо з того, що в написанні курсової роботи немає нічого надприродного, і щоб зробити це самому не обов’язково мати геніальні здібності . Отже, написання курсової роботи має власну логіку і умовно ділиться на етапи з відповідною послідовністю виконання. Вимоги до змісту курсової роботи зазначаються у методиці. Враховуючи те, що  методичні рекомендації різних навчальних закладів відрізняються, перед  …

Continue reading

Як написати висновок до курсової роботи

Category: Курсові роботи

ВИСНОВОК до курсової це один з найважливих розділів курсової на який звертають особу увагу викладачі при перевірці роботи адже містить в собі підсумки роботи та результати дослідження. ВИСНОВОК курсової фігурує як окремий розділ у її ЗМІСТІ і розміщується в кінці роботи між основною частиною та списком використаних джерел. Починається ВИСНОВОК з нової сторінки. По обсягу  …

Continue reading

Як написати вступ до курсової роботи

Category: Курсові роботи

Вступ до курсової роботи – короткий виклад суті роботи з висвітленням основних моментів щодо її змісту, результатів та напрямку роботи. “Вступ” – це один із розділів курсової роботи, на який під час перевірки викладачі звертають особливу увагу, і яку не просто переглядають а практично завжди уважно читають. Грамотно складений вступ може надалі зняти безліч питань  …

Continue reading