Головна » Posts by tag: Бакалаврська робота

Бакалаврська робота


Рекомендації з підготовки до захисту бакалаврської і магістерської робіт

Category: Бакалаврська, магістерські роботи

Такі форми науково-дослідних робіт, як бакалаврська і магістерська робота передбачають їх публічний захист, який відбувається перед Державною екзаменаційною комісією. Те, як пройшов захист, впливає на оцінку за роботу, тому варто ретельно підготуватись до нього. Що для цього потрібно знати? Академічні вимоги до захисту дипломної роботи Захист кваліфікаційної роботи проводиться в усній формі перед Державною екзаменаційною  …

Continue reading

Різниця між бакалаврською і магістерською роботами

Category: магістерські роботи

Підготовка спеціалістів у вищих навчальних закладах передбачає виконання кількох видів кваліфікаційних науково-дослідних робіт, у тому числі бакалаврської і магістерської роботи. Ці форми досліджень мають багато спільного, але є між ними і суттєва різниця. Місце в навчальному процесі бакалаврської і магістерської Бакалаврська робота виконується студентами, які здобувають спеціальність за освітнім рівнем «Бакалавр», однак її написання не  …

Continue reading

Основні відмінності кваліфікаційної бакалаврської роботи і курсової

Category: Бакалаврська

Серед різних видів навчальної діяльності студентів особливе місце займає виконання самостійних науково-дослідних робіт різних рівнів складності. Елемент дослідження конкретної проблеми передбачає більш широке і поглиблене вивчення дисциплін, формування професійних інтересів і навичок пошукової роботи. Це також може пригодитись для розвитку ініціативності, наполегливості, уміння відстоювати власні погляди, а саме дослідження може стати початком блискучої наукової кар’єри.  …

Continue reading