Головна » Posts by tag: магістерська робота

магістерська робота


Як написати магістерську роботу з права, правознаства (юриспруденції)

Category: магістерські роботи

Продовжуючи навчання у магістратурі за спеціальністю «Правознавство», необхідно починати готувати магістерську роботу. Магістерська робота – це завершене наукове дослідження з права, яке має засвідчити певний внесок студента у юридичну науку. Вона є підсумком навчання у магістратурі. На підставі її написання і наступного захисту екзаменаційна комісія присвоює автору ступінь «магістр права, або «магістр міжнародного права». Для  …

Continue reading

Як написати магістерську роботу 2024р.

Category: магістерські роботи

Після реформи вищої освіти в нашій країні, в зв’язку з участю в Болонському процесі, замість одного рівня кваліфікації (спеціаліст) студентам доступні два рівня підготовки: бакалавр і магістр. Перший рівень є початковим етапом навчання, він дозволяє працювати за фахом, але без можливості успішного кар’єрного росту. Тому багато випускників бакалаврату продовжують своє навчання у магістратурі. Присудження ступеня  …

Continue reading

як виконати дипломну магістерську роботу з бухгалтерського обліку та аудиту

Category: магістерські роботи

Основною відмінністю дипломної магістерської роботи з бухгалтерського обліку та аудиту від курсової та випускної бакалаврської кваліфікаційної роботи є рівень її науковості. Виходячи з цього, до дипломної магістерської роботи висуваються більш високі вимоги, а саме: 1. Дипломна магістерська робота обов’язково повинна мати наукову новизну. Це може бути методика обліку, аналізу, аудита або контролю досліджуваного об’єкта, процесу  …

Continue reading