Головна » Умови надання послуг.

Умови надання послуг.

Попереднє оформлення запиту на виконання курсової, дипломної, магістерської, бакалаврської робота та інших інформаційних послуг ні до чого замовника не зобов’язує і здійснюється безкоштовно.
Договір набуває чинності тільки після узгодження вартості і у випадку внесення замовником оплати за виконання замовлення за цим договором.
№ замовлення реєструється в студії і повідомляється замовнику в разі замовлення роботи на виконання інформаційних послуг
Інформаційна студія, надалі «Виконавець», з одного боку, і ПІБ особи заповнює заявку іменований (а) надалі «Замовник» з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання за винагороду здійснити підготовку наукової роботи на підставі Заявки.
1.2. Заявка оформляється у вигляді додатку до цього договору, або попередньо наданих вимог до виконання замовлення на электронну адресу виконавця і є невід’ємною частиною цього договору.

2. Обов’язки і права сторін
2.1. Виконавець зобов’язується:
2.1.1. Виконати і надати роботу відповідно вимог зазначених в заявці, (попередньо наданих вимог до виконання замовлення на электронну адресу виконавця).
2.1.2. Надавати Замовнику, на його вимогу, всі відомості про хід виконання даного договору.
2.1.3. На вимогу Замовника виконати доопрацювання в порядку передбаченим цим Договором.
2.1.4. Дотримуватися конфіденційності щодо будь-якої інформації, отриманої від Замовника внаслідок виконання зобов’язань за цим Договором.
2.1.5. Має право залучати фахівців, звертатися до послуг підприємств, центрів, організацій, з метою якісного надання послуг за даним Договором.
2.2. Замовник зобов’язується:
2.2.1. Надати Виконавцю повну інформацію щодо виконання завдання, які висуваються в додатках до цього договору в письмовому або электронному вигляды, до підписання договору та внесення оплати за нього.
2.2.2. Своєчасно повідомляти про всі зміни щодо змісту і виконання роботи.
2.2.3. Оплатити роботу Виконавця в порядку і на умовах, передбачених цим договором.

3. Розмір оплати, порядок розрахунків і виконання замовлення за даним договором сторін.
3.1. Повна вартість даного договору визначається відповідно до висунутим вимогам і узгоджується із замовником в телефонному режимі і по пошті до виконання замовлення за цим договором, в разі прийнятності здійснюється в один або два етапи.
3.2.1. У разі повної оплати до виконання роботи, готова робота надається замовнику в друкованому вигляді або на електронну пошту замовника, по частинах, згідно затвердженого до внесення оплати графіка, або повністю згідно до початково встановлених термінів.
3.2.2. У разі поетапного розрахунку перша частина оплати здійснюється до виконання першої частини роботи. Друга частина оплати здійснюється під час виконання першої частини роботи або після її надання, до виконання другої частини роботи.
3.2.3. Якщо замовник не вносить оплату для виконання другої частини роботи протягом 14 днів після отримання першої частини роботи, замовлення вважається закритим при цьому з Виконавця знімається відповідальність щодо подальшого виконання замовлення, і виконання доробок.

4. Гарантії
4.1. У разі необхідності на вимогу Замовника здійснюється доопрацювання в межах вимог зазначених в заявці.

5. ДОДАТКОВІ УМОВИ
5.1. Заявка щодо виконання даного Договору заповнюється замовником, в заявці зазначаються всі необхідні вимоги до виконання роботи, умови виконання даного Договору.
5.2. Робота виконується відповідно до вимог зазначеними в заявці або завчасно наданих замовником вимог в электронному вигляды під час листуавання по електронній пошті. Після внесення оплати за виконання роботи за даннмм договором, будь-які інші побажання щодо виконання роботи: зміна теми, обсягу, термінів та графіку надання роботи, оплати, зміни структури або плану роботи, додаткові вимоги і т.д. не приймаються, або виконуються за додаткову плату.
5.3. ДООПРАЦЮВАННЯ виконується один раз і в разі якщо Замовник звертається з даної проханням не пізніше 14-и днів для курсових і 30-ти для дипломних – дисертацій, після надання Виконавцем виконаної роботи за даним Договором (відлік гарантійного терміну ведеться від дати, зафіксованої як кінцевий термін надання роботи в даному Договорі. Якщо замовник не звертається за доопрацюванням протягом гарантійного терміну, договір вважається виконаним, замовлення закритим, а з Виконавецязнімаються зобов’язання перед Замовником за подальше виконання роботи по данному гоговору.
5.4. ДООПРАЦЮВАННЯ здійснюється за вимогами Замовника після перегляду роботи науковим керівником на підставі чітко сформульованих зауважень наданих в письмовому або електронному вигляді і в рамках вимог спочатку зазначених в заявці даного Договору.
5.5. Доопрацювання Виконавчем не приймаються в усній формі і друкованому варіанті роботи з позначками наукового керівника.

5.6. У разі, якщо сформульовані зауваження тягнуть за собою істотні зміни в роботі (зміна структури роботи, теми, плану, використаних джерел) і це виходить за рамки початкових вимог  по замовленню сформульованих в Заявці даного Договору або оговорених в електронному листуванні, або Замовник звернувся пізніше 14-ти днів для курсових, 30-ти днів для дипломних та дисертацій, після надання. Виконавцем виконаної роботи за даним Договором, доробка не виконується, або здійснюється за додаткову плату.
5.7. Термін виконання доопрацювання становить не менше 3-х днів.
5.8. У разі відмови Замовника від послуг Виконавця по виконанню даного договору після підписання договору, внесена оплата поверненню не підлягає, а Замовник зобов’язаний оплатити повну вартість даного Договору.

6. Термін дії договору
6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання або внесення оплати за нього і діє до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов’язань відповідно до умов договору.

7. Інші умови
7.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні в тому випадку, якщо вони зроблені в письмовій формі в тому числі в листуванні по електронній пошті уповноваженими представниками обох сторін.
7.2. Жодна зі сторін не має права передавати свої права та зобов’язання за цим договором третій стороні, розголошувати будь-які відомості, що стали їй відомі у зв’язку з даним Договором