Головна » Університет економіки та права «КРОК» – курсові, дипломні, магістерські роботи на замовлення

Університет економіки та права «КРОК» – курсові, дипломні, магістерські роботи на замовлення

Замовити курсову, магістерськую, дипломну, звіт для КРОКУ нашому центрі маєте можливість замовити курсову, бакалаврську, дипломну, магістерську роботи, реферат та інші види студентських науково-дослідних і кваліфікаційних робіт для Університету економіки та права «КРОК» з психології, права (юриспруденції), економіки, математики, міжнародних відносин, політології, історії, філософії, журналістики та з інших предметів.

Університет економіки та права «КРОК» відомий тим, що був першим приватним вищим навчальним закладом в Україні. Заснований у 1992 році, він пройшов успішний шлях становлення, і сьогодні має найвищий, IV рівень акредитації. Це дозволяє навчати фахівців усіх ступенів підготовки, починаючи з молодшого бакалавра і закінчуючи доктором філософії. Основні напрямки – право, економіка, міжнародні відносини, менеджмент, комп’ютерні науки, психологія, нерухомість, туризм, готельний бізнес, геодезія, дизайн, журналістики, медицина. Приватні вищі навчальні заклади задовго до державних мали можливість долучитись до міжнародних стандартів освіти, це можна сказати і про університет «КРОК». Він має міцні і давні зв’язки з університетами інших країн, навчає іноземних студентів, бере активну участь у міжнародних об’єднаннях, включно з ЮНЕСКО, метою яких є розвиток культури і освіти на планеті. В університеті плідно працюють над підготовкою кваліфікованих кадрів 6 інститутів, 2 факультети, 15 кафедр. В структуру вищого навчального закладу входять також ліцеї, коледжі, школи, що дозволяє вибудувати вертикаль безперервної освіти для учнівської молоді.

Рівень виконання науково-дослідних робіт для студентів Університету економіки та права «КРОК» дуже високий. Вони мають відповідати стандартам національної освіти, викладачі навчального закладу також впроваджують і міжнародні вимоги до написання кваліфікаційних досліджень. Більшість робіт готується з особливим ухилом на практичне застосування отриманих результатів, тому потрібно виконувати досліди, проводити експерименти, впроваджувати новітні технології у життя. Це вимагає не тільки наукового, а й науково-практичного підходу, тому за написання кваліфікаційних робіт для цього університету беруться у нашому центрі найдосвідченіші автори. Вони можуть надати професійну допомогу і на стадії вивчення наукової проблеми, і на стадії отримання практичних результатів, і на стадії захисту. Наші працівники мають великий досвід у виконанні усіх видів науково-дослідних студентських робіт, включно з впровадженням їх результатів у виробництво чи в інші сфери економічної діяльності. Зауважимо, що Університет економіки та права «КРОК» готує фахівців для прикладних напрямків діяльності, це обов’язково враховується при написанні курсових, дипломних і магістерських.
Як замовити необхідну роботу? Це можна зробити на сайті нашого центру або у месенджері. Для цього потрібно просто надіслати завдання з вимогами до роботи на Вайбер. Потрібно врахувати, що робота над контрольними, рефератами, курсовими і магістерськими дещо відрізняється, про що є інформація на сайті.

Як замовити послугу та узнати ціну для університету “КРОК”

Для замовлення контрольної і реферату Університету економіки та права «КРОК» потрібно на пошту або на один з месенджерів на вибір відправити тему, вимоги щодо обсягу, а також вказати спеціальність і окреслити строки виконання. Якщо у викладача є особливі вимоги, їх теж бажано описати. Вартість цих видів робіт коливається у межах 450 грн, що залежить від терміновості виконання, обсягів дослідження і складності тематики.

Щодо курсової роботи для “КРОК”, то схема замовлення дещо відрізняється, бо потрібно скласти і затвердити план. Це необхідно через те, що більшість наукових керівників вимагають поетапного написання курсового проекту, перевіряючи хід його виконання. Написання і оплата, таким чином, ділиться на дві частини. Робота оплачується у два етапи, як і пишеться. Строк виконання курсової роботи становить від одного до двох тижнів. Вартість цього виду роботи стартує від 1200 грн і залежить від складності проблеми і особливості вимог до виконання.

Щоб купити чи замовити такі види кваліфікаційних робіт, як бакалаврська чи магістерська, для Університет економіки та права «КРОК» потрібно в описі завдання вказати спеціальність, тему, обсяг, вимоги до унікальності, а також додати методичні рекомендації наукового керівника. Треба надати максимально багато інформації, включно з консультативними матеріалами академічного керівника дослідження, бо це впливає і на строки написання, і на кінцевий результат, який має відбивати вимоги до розкриття конкретної теми з боку викладача. Після цього завдання оцінюється виконавцями, а вартість стартує від 6000 грн і може становити до 8000 грн. Також окремо оплачується апробація роботи у вигляді тез (від 600 грн) чи статей (від 1000 грн). Підготовка презентації і виступу на захисті вартуватиме від 600 грн.Строки написання бакалаврської і магістерської робіт – 3-4 тижні в залежності від складності теми і особливостей галузі знань (якщо потрібно проводити польові дослідження чи ставити експеримент, строки міняються). Спочатку пишеться і затверджується план. Сам процес виконання дипломної роботи розділяється на 2-3 етапи, так само може вноситись оплата, поетапно. Рекомендується постійно перебувати на зв’язку замовнику і виконавцю, щоб була можливість повідомляти науковому керівнику попередні результати дослідження і передавати його зауваження автору.

Послуги центру з написання дипломних і магістерських робіт надається за договором, його можна укласти в офісі, який знаходиться в Києві, а також дистанційно через сайт.

На всі види рабіт надається гарантія. Повна оплата замовлення відбувається після закінчення роботи. Якщо потрібно щось доопрацювати на вимогу замовника чи наукового керівника (у межах розумного), то ця послуга безкоштовна.