Головна » Курсові роботи » Вимоги до титульної сторінки курсової роботи (правила оформлення, приклади, шаблони, стандарти)

Вимоги до титульної сторінки курсової роботи (правила оформлення, приклади, шаблони, стандарти)

Вимоги до титульної сторінки курсової роботиКурсова робота – це науково-дослідницька робота, яка є важливою складовою підготовки студентів у вищих навчальних закладах України.
Виконання курсової роботи допомагає опанувати студентам методи та навички проведення наукового дослідження, розвитку творчого мислення, навичок збирання, аналізу та інтерпретації джерел й літератури.

Титульний аркуш -це обличчя Вашої майбутньої наукової роботи, її вагома складова. Саме правильність та лаконічність оформлення титульної сторінки складає перше враження про роботу у перевіряючого, що безпосередньо впливає на подальшу оцінку роботи.

Курсові роботи оформлені з порушенням державних стандартів і встановлених вимог можуть бути недопущені до захисту.

Існують загальні вимоги до оформлення титульної сторінки, які зазначені в загальноприйнятих стандартах оформлення документів ДСТУ 3008-95, які сформовані та затверджені ще в 1995 році центром стандартизації НАН України.

Вимоги до змісту титульної сторінки курсової роботи

Враховуючи те, що курсові роботи виконуються з різних дисциплін, то стандарти оформлення титульних листів можуть несуттєво відрізнятись. Для того, щоб правильно оформили титулку саме до Вашої роботи необхідно уважно ознайомитись зі змістом методичних рекомендацій Вашошо ВНЗ, оскільки саме там в додатках публікують приклад та стандарти оформлення титульної сторіки на які необхідно орієнтуватись.
На титульному листі зазначають загальні відомості про курсову роботу, які розміщуються зверху вниз, одна під одною і включають:

 1. Відомча підпорядкованість 
  В більшості випадків це МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ. Надпис розміщується зверху сторінки, а саме по центру першого рядка і є необов’язковим, тобто в деяких ВНЗ він не вказується.
 2. Назва ВНЗ 
  Пишеться повна назва Вашого навчального закладу. Наприклад: КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 3. Назва факультету та кафедри
  Hа якій Ви навчаєтесь. Наприклад: Факультет соціології, Кафедра галузевої соціології
 4. Вид наукової роботи
  Зазначається по ценру сторінки. Наприклад, «КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА) з (назва дисципліни по якій виконується робота)»
 5. Тема курсової роботи.
  Надпис починається зі слів: «на тему: ( далі зазначається сама назва теми)»
 6. Інформація про автора
  Надпис починається зі слів: «Виконавець, або виконав: далі вказується ПІБ студента, курс, спеціальність, номер групи, в деяких випадках вказується № залікової книжки
 7. Інформація про викладача
  Надпис починається зі слів: «Науковий керівник» або «перевірив»: ПІБ викладача, наукове звання та посада.
 8. Назва міста та рік виконання роботи
  Напис робиться на останьому рядку сторінки, по центру, через дефіс

Можемо звернути увагу, що нічого складного в змісті першої сторінки Вашої курсової немає, але важливо вписати дійсні дані тим більше, якщо Ви копіюєте зміст з прикладу (шаблону) і вставляєте в свою роботу. Тому обов’язково перевірте правильність написання теми та інших даних роботи.

Вимоги (стандарти) до оформлення титульної сторінки курсової

Існують вимоги не тільки до змісту титульної сторінки курсової роботи, а й до її оформлення. Все це зазначено в методичних рекомендаціях і описано в прикладі (шаблоні титульної сторінки методички).

 • Деякі написи на титульній сторінці можуть бути ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАТИ, а деякі з застосування великих та прописних літер.
 • Титульна сторінка оформлюється на листі формату А4, поля мають розміри: зліва – до 30 мм, справа – 10 мм, зверху – 20 мм та знизу – 20 мм.
 • Текст титулки набирається шрифтом з відсічками (Times), розмір 14 пунктів, інтервалом 1.5
 • На титульній сторінці має бути 29-30 рядків
 • ВАЖЛИВО! На титульному листі немає бути колонтитула і номера сторінки.

Приклад (зразок, шаблон) титульної стрінки курсової роботи

Для зручності можна переглянути як виглядає приклад змісту титульної сторінки курсової.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Факультет соціології

Кафедра галузевої соціології

 

Курсова робота
на тему: ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇНА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

 

Виконавець:

Борщ Галина Іванівна,

студентка 3 курсу

спеціальності “Соціологія”групи № 3

Науковий керівник:

Кравченко Микола Васильович,

доктор соціологічних наук, професор

 

Київ-2023

Зразок (шаблон, приклад) титульної сторінки курсової роботи для КНУ, МАУП, КНЕУ, КНТЕУ, НПУ, ЛНУ

Можна безкоштовно скачати або завантажити за посиланням нижче >>

ПРИКЛАД ОФОРМЕННЯ ТИТУЛЬНИХ СТОРІНОК КУРСОВІХ РОБІТПРИКЛАД ОФОРМЕННЯ ТИТУЛЬНИХ СТОРІНОК КУРСОВИХ РОБІТ

 

 

Відповіді на питання по оформленню титульної сторінки курсової роботи

1. Як вставити титульну сторінку в курсову роботу?

При написані курсової Ви залишаєте перший пустий лист, який заповнюєтев кінці роботи.

2. Де взяти титульну сторінку до курсової?

Приклад титульної сторінки до Вашої курсової можна знайти в інтернеті або скопіювати з методичних рекомендацій, які Вам повинен надати Ваш викладач перед початком роботи.

3. Як заповнити титульну сторінку до курсової?

Потрібно уважно прочитати дану статтю;)

4. Як прибрати нумерацію з титульної сторінки курсової роботи?

Спочатку нумерується весь документ разом з першою сторінкою. В пронумерованому документі переходимо (Вставка – Верхний колонтитул – Изменить верхний колонтитул – отметить особый колонтитул для первой страницы) після цього нумерація з першої сторінки зникає.

В нашому центрі можна замовити послугу замовлення курсових робіт.