Головна » Курсові роботи » курсові по праву » Як написати курсову по праву, курсові право.

Як написати курсову по праву, курсові право.

курсові роботи по праву, правознавство Курсова робота по праву є одним з основних елементів навчального процесу, який визначає можливість студентів самостійно думати і правильно оформляти свої думки.

Здавалося б, її написати досить складно, більш того, вимоги до її оформлення достатньо високі. Однк, якщо підготуватися і правильно організувати свою роботу, написати курсову буде неважко.

Написання курсової роботи по праву не відрізняється від написання інших видів курсових робіт, проте має свої особливості. Важливу роль при цьому відіграє знання законодавства, вміння його аналізувати на предмет можливості застосування на практиці і визначення його прогалин. Насправді, все це робиться дуже легко, навіть цікаво.

Як пишеться курсова робота по праву?

1. Для початку вам необхідно вибрати тему. Якщо у вас є 2-3 дня для вибору теми, не поспішайте її відразу обирати. (Три однакових слова поспіль, краще перефразувати). Спочатку подивіться нормативну базу, яка регулює це питання, праці вчених, а потім вже вибирайте тему. Вона повинна бути цікавою і по ній повинно бути достатньо матеріалу.

2. Наступним етапом є складання і затвердження плану. В Інтернеті можна знайти безліч курсових робіт по праву і планів до них.

3. Не слід копіювати план і курсову роботу (ця рекомендація прямо суперечить попередній, краще уточнити, що знайдений план або текст курсової можна використовувати як базовий, але обов’язково потрібно переробити відповідно до своєї темою) в Інтернеті з таких причин:

  • вони не є якісними;
  • не відповідають законодавству;
  • багато хто з них написані по законодавству інших країн;
  • викладачі мають достатні навички користування Інтернет-ресурсами та в кожному випадку перевіряють план самостійно.

4. Для того, щоб самостійно скласти план, варто дізнатися, чим регулюється те чи інше правове явище. Наприклад, порядок набуття права власності визначається Цивільним кодексом України, застосування запобіжних заходів – Кримінальним процесуальним кодексом України.

5. Далі ви приступаєте до основної частини роботи: безпосереднього написання курсової роботи. Курсова робота по праву, в основному, містить 3 розділи: в першому ви описуєте загальні положення того чи іншого правового явища (наприклад, поняття домашнього арешту як запобіжного заходу, якими нормативними актами регулюється і т.д.), у другому ви докладно вказуєте порядок його застосування (строки, суб’єкти, обов’язки, які покладаються на людину). Третій розділ може бути двох видів: або ви описуєте проблеми та шляхи їх вирішення, або міжнародний досвід застосування домашнього арешту. (Краще замінити на «… досвід застосування розглянутого правового явища»).

6. Більшість тем курсових робіт тісно пов’язані з використанням нормативно-правової бази. Тут потрібно розуміти, що варто використовувати інформаційні ресурси державних органів, зокрема, офіційний сайт Верховної Ради України (http://rada.gov.ua), де законодавство постійно оновлюється. ( «Потрібно розуміти» – це рекомендація, в той час як використання тільки офіційних джерел для робіт по праву має носити обов’язковий характер, закони не допускають вільного трактування з неперевірених джерел).

7. Не потрібно просто копіювати норми закону в текст, його варто перечитати і описати своїми словами, адже викладачі знають норми законодавства і це може вплинути на Вашу оцінку. (Ви можете зазначити що це не логічно – яким чином знання законодавства викладачами впливає на оцінку студента? Можливо, варто перефразувати «адже норми права досконально відомі викладачам і їх цікавить не цитування, а те, як студент може інтерпретувати ці норми, що, в свою чергу, безпосередньо вплине на оцінку »).

8. Дуже цінним і корисним для Вас стане аналіз роз’яснень норм законодавства Вищим господарським судом України, Вищим адміністративним судом України, Вищим спеціалізованим судом з розгляду цивільних і кримінальних справ, Верховним судом України. Обов’язково посилайтеся в роботі на такі роз’яснення.

9. Також слід обґрунтовувати результати вашого наукового дослідження судової та слідчої практики. Для цього ви можете зайти в Єдиний державний реєстр судових рішень (http://reyestr.court.gov.ua), вибрати там вид справ і посилатися в своїй роботі на рішення суду.

10. Також доцільно використовувати ті події, які відбуваються зараз (наприклад, якщо ви пишете курсову роботу з міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, вам слід згадати про проблеми видачі осіб, які вчинили злочин).

11. Якщо використовуєте підручники, варто звертати увагу на рік видання, адже законодавство змінюється і там може міститися застаріла інформація.

12. При написанні курсової роботи слід звертати увагу на прогалини в законодавстві і пропонувати власні шляхи їх вирішення. На це ваш керівник (пропущено слово «буде») звертати особливу увагу (повтор одних і тих же обертів на короткому проміжку, варто перефразувати), адже цим ви проявляєте самостійність в написанні роботи.

13. Список літератури оформляється відповідно до рекомендацій, затверджених навчальним закладом, де ви навчаєтесь. Якщо таких рекомендацій вам не надали, ви оформляєте список літератури відповідно до вимог ВАК (Бюлетень ВАК, № 5, 2009). У більшості випадків на початку списку відносяться розміщуються нормативно-правові акти відповідно до їх юридичною силою (Конституція України, закони, підзаконні акти), а потім роботи вчених за алфавітом. Але ви також можете формувати список за ступенем в порядку використання літератури в роботі. Так набагато легше і практичніше. (Формування списку літератури досить жорстко регламентовано, не варто рекомендувати керуватися принципом «легше і практичніше», краще дотримуватися метод.рекомендацій, в крайньому випадку – переглянути вже захищені в цьому вузі роботи або проконсультуватися з науковим керівником).

14. Посилання на використану літературу за загальним правилом оформляються в квадратних дужках, де вказується номер джерела і сторінка, на якій знаходиться матеріал: [14, с. 165]. (Як правило, сторінка вказується при цитуванні, при простому згадуванні або перефразировании ставиться тільки посилання на номер джерела в списку)

15. Плюсом для вашої курсової роботи буде використання додатків: це можуть бути статистичні дані, бланки процесуальних документів, таблиці і т.д. Їх використання обов’язково повинно бути відображено в тексті курсової роботи.

Після виконання всіх вимог курсова робота надається керівнику для перевірки і внесення правок. Якщо зауважень немає, курсову роботу можна захищати.

Якщо у вас немає часу на виконання курсової, наші фахівці із задоволенням допоможуть вам з її виконанням. Для цього вам всього лише необхідно оформити запит на її оцінку