Головна » магістерські роботи » Як написати магістерську роботу по психології

Як написати магістерську роботу по психології

Якщо ви не плануєте замовляти магістерську роботу з психології, то це стаття для вас. Магістерська робота чи дисертація з психології – найважливіший етап для студента. Грамотно підготовлена магістерська може стати основою майбутньої кандидатської! Але навіть якщо таких планів у студента поки що немає, з успіхом захищена магістерська точно не зашкодить! Ми розповімо, як уникнути поширених помилок, як написати роботу легко, просто, заощадивши час та сили, як визначитися з дослідженням та провести його без проблем. Написання магістерської – справа набагато відповідальніша, ніж написання бакалаврської роботи. І вимоги пред’являються значно серйозніше.

Основні відмінності магістерської від бакалаврської психології полягають у тому, що:

 1. Емпірична частина. У магістерській обов’язково є практична частина
 2. Висновки. Висновки в бакалаврській розміщуються лише наприкінці роботи, а магістерська містить проміжні висновки наприкінці кожного розділу.
 3. Методики. У магістерській міститься більше психодіагностичних методик, наприклад, від 4 до 7. У бакалаврській – 4-5.
 4. Вибірка. У магістерській більше обсяг вибірки. У бакалаврській – від 15 до 40 осіб. У магістерській дисертації – до 80-100 осіб.
 5. Наповнення. У магістерській роботі нерідко подано статті для публікації, автореферати, доповіді для виступів на конференціях вишу тощо. Але це не обов’язкова вимога.
 6. Обсяг. Якщо для бакалаврської роботи оптимальним буде написання 50-70 сторінок, то магістерська налічує щонайменше 120.
 7. Джерела. Джерел, які задіяні при написанні магістерської, має бути не менше ніж 80 -100. У бакалаврській можна обійтися 40 джерел.
 8. Унікальність. Унікальність бакалаврської до 65 – 75% вважається нормальною, цілком прийнятною. Але вимоги до магістерської роботи вищі. Вона допускається до розгляду лише з унікальністю не нижче 70-80, а в деяких ВНЗ та 90%.

Структура магістерської роботи загалом не надто відрізняється від бакалаврської. Подібно до простої бакалаврської роботи, магістерська також включає в себе схожі блоки, тільки перед змістом з’являється Анотація яка складається з розкриття в тексті дослідницького напряму, проблематики цього дослідження, формулювання поставленого завдання, проведених наукових досліджень та отриманих результатів. У структурі магістерської має обов’язково бути емпіричне дослідження з практичними рекомендаціями.

Вибір теми магістерської роботи з психології.

Студент має кілька варіантів визначитися з тематикою магістерської роботи:

 1. Звернення за допомогою до наукового керівника – безумовно, це досить простий спосіб – не ламати голову над магістерською тематикою, а просто звернутися до наукового керівника і вибрати з того списку тим, які він пропонує.
 2. Самостійний вибір теми (в рамках обраної спеціалізації). Потім тему слід узгодити з науковим керівником.
 3. Магістерська як продовження бакалаврської – досить розумний спосіб, який полегшує підготовку. Адже теоретична частина вже є. Хоча її слід поглибити та розписати детальніше.

Вибираючи тему, орієнтуйтесь на те, наскільки легко вам буде провести дослідження – чи доступна для вас вибірка? Чи є психодіагностичні методики і так далі.

Де шукати матеріал до магістерської психології?

Звичайно, під час інтернету легко знайти літературу в пошуковій системі, але є певні правила:

 • не користуйтеся анонімними джерелами
 • не беріть основою написані іншими реферати

Під час написання магістерської Ви можете скористатися електронною бібліотекою Вашого вузу. А також електронними бібліотеками:

 • Електронна бібліотека наукових статей «eLibrary».
 • Бібліотека на інтернет-порталі «Дитяча психологія».
 • Офіційний сайт журналу «Питання психології».
 • Бібліотека дисертацій dslib.net.

Пошук наукових монографій краще здійснювати тут:

 • Психологічна бібліотека Bookap.info.
 • Психологічний розділ на twirpx.com.
 • Психологічний розділ бібліотеки «Гумер».
 • Розділ «Психіатрія-Психологія» медичної бібліотеки BooksMed.
 • І спеціальним пошуком Google Академія: https://scholar.google.ru/

Провідні інструменти психодіагностики для практичної частини:

 • розмова та спостереження;
 • психометричні методики (тести, опитувальники, клінічні шкали, психосемантичні тести тощо)
 • технічні засоби;
 • специфічні методики.

Психодіагностичний інструментарій рекомендуємо шукати тут: psylab.info, vsetesti.ru, gurutestov.ru.

Поради щодо вибору теми дослідження для магістерської роботи з психології

Провести дослідження – завдання непросте. Не всі погоджуються проходити тестування, не всі відповідають чесно (ліньки вникати) проходять тестування до кінця. Тому найбільш сприятливим варіантом є залучити до тестування своїх однокурсників. Вони перебувають у такому ж становищі, що й ви, тому легко підуть на зустріч. Також можна провести тестування у молодших курсів, заручившись підтримкою викладача, який добре вас знає. Він може виділити для цього частину своєї лекції або попросити студентів залишитися після 15 хвилин. Вибірка – учні вашого вузу – є найдоступнішою для дослідження.

Так що вивчення, наприклад, впливу реклами на вибір того чи іншого продукту вашими однокурсниками буде простим у реалізації. Також ви можете проаналізувати вплив сім’ї на успішність у навчанні студентів тощо.

Але можна йти далі. Наприклад, якщо ви вже паралельно з навчанням (чи ваші друзі, чи ваш викладач) працюєте у певній компанії, ви можете (якщо зумієте домовитися) провести дослідження саме там. Наприклад, проаналізувати психологічну обстановку у робітничих колективах на підприємствах, вивчити вплив психологічних чинників (колектив, мотивація, зарплата) на продуктивність роботи.

Також можна зайнятися вивченням особливостей ґендерів, можна проаналізувати ситуацію в сім’ях, торкнутися важливих міжнародних аспектів, соціокультурних особливостей тощо. При виборі теми вкрай важливо враховувати не лише власні побажання, а й актуальність тематики, а також те, наскільки складно провести дослідження у вибраній сфері. Наприклад, у вас має бути доступ на конкретні підприємства (і дозвіл на проведення дослідження), якщо ви вирішили сконцентруватися на психології праці.

Ми рекомендуємо вибирати таку тематику, дослідження якої легко провести на випробуваних – власних однокурсниках або молодших (старших) курсів, що вчаться.

Проблеми при написанні практичної частини магістерської
У багатьох студентів особливі труднощі виникають саме з практичною частиною магістерської психології. Факторний аналіз, статистичні дані – усе це часто кидає у зневіру і розгубленість майбутнього магістра. Одна річ прописати теоретичні аспекти, вивчивши проблематику, і зовсім інша – самостійно провести дослідження.

Правило перше – не розпилюйтесь! Краще написати магістерську роботу з вузької тематики, розкривши її повністю, провівши грамотне дослідження, ніж розпорошуватися і зрештою розгубитися на захисті.

Наприклад, ви бажаєте розкрити тему “Дослідження трудової мотивації співробітників рекламної компанії з різним професійним стажем”. Вибірка – співробітники рекламної компанії. Тести слід брати – на мотивацію, наприклад:

 • Тест мотивації досягнення (Мехрабіан)
 • Опитувач Т Елерса для вивчення мотивації досягнення успіху)
 • Тест на мотивацію (методика Реана)
 • Методика успіху та страх невдачі (Ільїн)

Тип статистичних розрахунків – аналіз відмінностей.

Тип емпіричного дослідження – експеримент, що констатує.

Метод статистичної обробки емпіричних даних – U-критерій Манна-Уітні.

Непараметричний критерій Манна-Уітні застосовується для порівняння середніх значень двох незалежних вибірок.

Можна скористатися онлайн-калькулятором: https://math.semestr.ru/corel/mann-whitney.php. За таблицею визначити критичні значення критерію U Манна-Уітні.

Надійність та валідність використовуваних методик у роботах з психології:

Важливо враховувати, що всі методики, що застосовуються в магістерській, повинні бути грамотно складені, надійні і валідні. Це основа основ і на це звертають увагу на захист, тому що дані вашого дослідження можуть виявитися некоректними і роботу не можуть прийняти. Ви можете самостійно розробити анкету діагностики, але слідкуйте за тим, щоб дотримуватися надійності та валідності. Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще вже скористатися розробленими надійними та валідними методиками. Однак, якщо хочете додати новизну, можете розробити власні прості опитувальники.
Спосіб перевірки надійності розробленого психологічного тесту :

Якщо результати тестування не змінюються протягом часу при повторному тестуванні (ретесті) для однієї вибірки, можна вважати, що тестування – надійно. Розрахована кореляція між результатами ретестів має становити щонайменше 0,76. Достатній час для аналізу якості тесту – від тижня до року.

На жаль, якщо ви досліджуєте, наприклад, настрій, очевидно, що дані можуть змінюватися. Крім того, випробувані часто звикають до тесту і можуть відповідати завчено. Але загалом цей критерій надійності вважатимуться правильним. Наприклад, для аналізу стійких характеристик особистості – акцентуацій характеру, шкали інтроверсії-екстраверсії тощо. Щоб уникнути звикання та заученості відповідей, можна трохи видозмінювати тест – наприклад, міняти місцями питання, перефразувати їх тощо.

Валідність психологічних тестів показує відповідність їх результатів суті психологічних феноменів, що вимірюються. Існує два основні способи визначення валідності:

Можна вивчити валідність вашого тесту за допомогою інших, чия валідність вже доведена. Важливо відповісти на запитання: результати тестів за схожою на вашу тематику показали такі ж результати? Наприклад, люди, які набрали високі бали за шкалою гіпертимності, такі ж бали набрали й інших тестів на виявлення акцентуацій характеру?

Також можна співвіднести результати тесту із зовнішніми критеріями. Така валідність називається критеріальною. Допустимо, якщо ви оцінюєте рівень комунікативних навичок, ви можете орієнтуватися на реальні успіхи людини в комунікації – на роботі, у сім’ї, у взаємодії з друзями тощо.

Обидва методи є актуальними. Для виключення ймовірності появи питань на захисті до розроблених вами методик, краще використовувати вже перевірені та надійні тести та методики

Проблема новизни теми магістерської роботи з психології

Магістерська дисертація потребує креативності від її автора, нового, свіжого погляду на проблематику. Адже новизна – ключовий показник, без якого ви не зможете успішно захистити магістерську роботу. Як дотримуватись новизни при написанні магістерської?

Використовуйте новітні психодіагностичні методики.

 • Проводіть дослідження на незвичайній вибірці. Важливо також тверезо оцінити, чи маєте ви можливість провести цікаве нове дослідження, чи допустять вас до бажаної вами вибірки піддослідних.
 • Вивчіть, чи були подібні теми.
 • Наведіть варіанти ідей до свого наукового керівника, він допоможе зрозуміти, наскільки новою є обрана тематика.

Як провести емпіричне дослідження по психології?

Емпіричне дослідження – це ключовий етап магістерської роботи з психології. Саме за результатами даного дослідження, за висновками, отриманими у процесі, судитимуть про те, чи впорався студент із покладеним на нього відповідальним завданням.

Етапи емпіричного дослідження:

 • визначитися з психодіагностичними методиками;
 • знайти піддослідних, тобто сформувати вибірку;
 • провести тестування;
 • провести обробку даних статистичними програмами;
 • представити результати кореляційного аналізу або результат аналізу відмінностей;
 • зробити рекомендаційні заключні висновки наприкінці роботи.

Як зробити це найкраще:

 • завжди пам’ятайте, чи доступна вам вибірка, чи є можливість провести тестування
 • у наявності література з вашого питання
 • не беріть занадто об’ємну тематику, зосередьтеся на вузькій темі.

Реальні чи вигадані результати?

Реально проведене дослідження дуже цікаве і, звичайно, це те, на що слід орієнтуватися. Але іноді студент бажає представити результати придуманого дослідження, розуміючи всю складність реального вивчення вибірки.

Придумане дослідження відрізняється тим, що спочатку слід визначитися з висновками, а потім під них продумати таблицю результатів тестування.

Складності аналізу даних
Для студентів-гуманітаріїв обробка даних за допомогою математичних методів звучить просто зловісно! Ми допоможемо не розгубитись!

Розрахунки здійснюються за допомогою спеціальних статистичних програм, особливих математичних навичок від студента зовсім не потрібні. Програми існують такі:

 • Електронні таблиці Microsoft Excel.
 • Статистичний пакет STATISTICA.
 • Програма SPSS.

Але найчастіше використовується саме остання, SPSS Вона давно випробувана у різних вузах, містить усі сучасні напрацювання.
Що вибрати для обробки емпіричних даних у магістерській роботі з психології?

Якщо в магістерській роботі з психології необхідно виявити відмінності виразності психологічних показників у двох групах, слід скористатися U-критерієм Манна-Уітні або t-критерієм Стьюдента.

Наприклад «Порівняльний аналіз успішності студентів із повних та неповних сімей».

Якщо в емпіричному дослідженні необхідно виявити взаємозв’язок між психологічними параметрами, слід використовувати кореляційний аналіз: коефіцієнт рангової кореляції Спірмена або коефіцієнт кореляції Пірсона.

Наприклад: “Взаємозв’язок високих показників за шкалою екстраверсії та успішності у менеджерів з продажу”.

При проведенні формуючого та контрольного експерименту рекомендуємо порівнюється вираженість психологічного показника до та після проведення корекційних занять. Використовується критерій Вілкоксону чи G-критерій знаків.

Приклад: “Розвиток впевненості у собі у співробітників після проходження тренінгу особистісного зростання”.

Унікальність магістерської роботи з психології

Важливо також перевірити унікальність магістерської роботи, що можливо за допомогою різних програм.

Ви можете скористатися найпопулярнішими з них:

Advego.com – Програму можна завантажити безкоштовно та зробити швидку та глибоку перевірку, виявити рерайт.
Etxt.ru. – Програма дозволяє перевіряти текст великого обсягу за короткий проміжок часу.
Text.ru. Зареєструвавшись, ви можете перевіряти багато текстів безкоштовно. Також тут перевіряються помилки, що дуже вигідно. Мінусом є велика черга – доведеться почекати.
ContentWatch Безкоштовно тут можна перевірити одноразово до 10 000 друкованих знаків без пробілів.
https://antiplagius.ru – програма підходить для перевірки великого обсягу тексту.
Ми радимо для глибокої перевірки унікальності використовувати сервіс Advego.com, а для перевірки помилок (що обов’язково!) краще застосовувати Text.ru.

Помилки при написанні магістерської психології:

Праця над магістерською роботою нерідко супроводжується помилками. З нашою допомогою зможете їх уникнути. Найчастіші помилки студентів у написанні:

 • відсутність логічної послідовності, хаотично зібраний, змішаний матеріал;
 • нечітке формулювання завдання, неінформативні висновки, загальний опис замість чіткої конкретики;
 • відсутність описів вибраних методик теоретичних досліджень. ;
 • відсутність валідності, надійності тестування;
 • висновки в кінці розділів містять багато води та мало суті. Можна писати короткі, але ємні висновки, дайте відповідь на запитання: до чого ми дійшли, зробивши таке дослідження, або вивчивши подібний матеріал? Завжди пам’ятайте тему магістерської та загальні висновки – проміжні не повинні суперечити їм;
 • Помилками в магістерській роботі можуть бути: багато води та мало суті, ненадійність тестів, помилки в емпіричних дослідженнях, “заїждженість” висновків, відсутність новизни, мала унікальність роботи

Написання магістерської роботи з психології потребує практичних навичок, гарної теоретичної бази, а головне – власного наукового погляду на тематику. Але не впадайте у відчай, якщо ви не впевнені у своїх силах. Усьому можна навчитися. Особливо, використовуючи наші поради, подані вище. Успішний захист магістерської роботи – це цілком реально!

Якщо у вас немає часу на написання роботи, ви завжди можете звернутися до спеціалістів і замовити магістерську роботу.