Головна » Курсові роботи » Як написати мету і завдання курсової роботи

Як написати мету і завдання курсової роботи

Як написати мету і завдання курсової роботиКурсова робота (курсовий проект) – це обов’язкова форма навчально-наукової роботи, яка виконується здобувачем вищої освіти кілька разів за весь час навчання.

Формулювання мети і завдань дослідження являється однією із складових вимог до написання курсової роботи.

Наявність в роботі мети та завдання визначає ступіть її науковості.

Визначення , формування мети та завдань курсової дозволяє нам з точки зору наукової методології зрозуміти напрямок роботи та послідовність розкриття теми, відповісти на питання що нам дає наша робота з науково точки зору, для чого ми її писали, що ми отримаємо як науковці виконуючи цю роботу, сформувати правильний та логічний пошуковий шлях виконання нашої роботи.

Хотілося б детальніше зупинитися на особливостях визначення мети та завдань курсової роботи, щоб цей етап був менш складним і обтяжливим для студентів.

Що таке мета та завдання курсової роботи?

Перед тим, як приступити до формування мети та завдань, необхідно зрозуміти, в чому полягає суть кожного з цих компонентів змісту курсової роботи.

Метою курсового проекту є формування того що ми хочемо отримати виконавши роботу. Науковою мовою це звучить як вивчення об’єкту, процесу чи явища, їх структури і взаємозв’язків на основі певних наукових принципів і методів.

Завдання курсової робти виступають етапами, які необхідно пройти для досягнення мети, тобто як ми це будемо роботи.

Розглянемо це на прикладі актуальної для багатьох життєвої мети для більшої наочності.

Ви хочете навчитись співати – це мета.

Щоб досягти цього, треба: Вивчити загальні відомості про те які стилі співу є, де можна навчитись співати, яка методологія навчання, розробити розклад занять – це завдання які ви ставите щоб досягти вашої мети.

Тобто з загальної мети, навчитись співати, випливають конкретні завдання як це робити.

Можна також звернути увагу що завдання в процесі виконання можуть змінюватись і доповнюватись.

Те саме і з метою курсової роботи, її слід виводити з теми, а далі вже з мети виводити завдання.

Як написати мету курсової роботи?

Особливості формулювання мети курсової роботи залежать від теми і специфіки дослідження.

Воно може бути теоретичним чи практичним, тому мета формується як дослідницька чи прикладна.

Розглянемо це на конкретних прикладах.

Теоретична спрямованість курсової

Тема: “Соціально-психологічні характеристики девіантної поведінки підлітка”.
Мета (що ми хочемо): розглянути соціально-психологічні характеристики поведінки підлітка, а також їх вплив на процеси соціалізації особистості.

Тема: “Атракція та атрактивність в юнацькому віці”.
Мета (що ми хочемо): Розглянути поняття атракція та атрактивність, а також особливості їх проявів у юнацькому віці.

Практична спрямованість курсової

Тема: “Прояви інтернет-залежності у міжособистісній взаємодії підлітків”.
Мета (що ми хочемо):: вивчити і систематизувати прояви інтернет-залежності у міжособистісній взаємодії підлітків.

Тема: “Подолання неадаптивних поведінкових реакцій у дітей підліткового віку ”.
Мета (що ми хочемо): на основі ретельного аналізу поведінки підлітків дослідити шляхи подолання проблеми неадаптивних поведінкових реакцій неповнолітніх та їх профілактики.

Як бачимо, розуміючи, що таке мета дослідження, легко її сформулювати, опираючись на тему. Головне, уникати загальних фраз і не виходити за межі конкретної теми курсової роботи.

Як написати завдання до курсової роботи?

Завдання курсової роботи мають випливати з мети, а точніше, конкретизувати її, переводити у площину наукового пошуку. Кількість завдань визначається залежно від теми курсової роботи, але найчастіше не перевищує 3-5 пунктів.

Існують загальні завдання, однакові для всіх тем, наприклад:

  • вивчити літературу по темі дослідження
  • проаналізувати наукові підходи, означити ступінь вивчення проблеми у науковій літературі);
  • означити теоретичні поняття наукового дослідження.

Далі сформулюються завдання більш конкретні, прив’язані до мети саме цього дослідження. Для їх написання можна використовувати такі слова, як “виявити”, “розглянути”, “дослідити” тощо. Не треба боятися повторів, науковий стиль цього не забороняє.

Наступне завдання повинно мати практичну спрямованість, особливо, якщо практичний компонент важливий для дослідження.

Ще одне завдання зазвичай складається з таких фраз, як “дати рекомендації”, “сформулювати пропозиції” тощо. Воно стосуються заключної частини роботи і має вивести результати теоретичного дослідження в практичну площину.

Висновок

За логікою та правилами наукового дослідження мету та завдання курсової роботи як і іншої наукової роботи слід писати до початку роботи і навіть до складання плану, але на практиці, враховуючи у студента досвід написання реферату де роботу пишуть на основі плану, деякі викладачі пропонують писати курсову за тією самою схемою, спочатку писати план, виконувати роботу а потім під цю роботу складати мету та завдання.

Враховуючи що курсова роботи є початковим етапом в практиці ведення наукового дослідження, послідовність складання мети та завдання в цьому виді роботиі є не принциповою, але саме на курсовій роботі цю логіку можна випробувати, так як це підготує вас до написання більш складних наукових робіт серед яких будуть кваліфікаційні роботи бакалавра та магістра в яких ця логіка є принциповою та необхідною.

Якщо прописати мету і завдання курсової роботи доволі складно, можна звернутися за порадою до наукового керівника або ж скористатися допомогою професіональних консультантів. Ця порада актуальна також для тих здобувачів вищої освіти, яким бракує часу на самостійну підготовку навчально-наукового дослідження. У цьому випадку слід звернутися до спеціалістів нашої компанії. Наші автори з радістю підготують якісну курсову роботу, а також допоможуть на всіх етапах її написання і захисту. Гарантується достатня для високої позитивної оцінки унікальність, а також чітко прописані мета та завдання, тому не прийдеться над цим сушити голову студенту.

У нашій компанії можна замовити курсову роботу з будь-якої тематики і галузі знань. Ми співпрацюємо з авторами різних спеціальностей та можемо підготувати роботи з психології, філософії, педагогіки, журналістики, історії та інших дисциплін. Обіцяємо високу якість надання послуг, пунктуальність, індивідуальний підхід до кожного клієнта, у нас цілком доступні ціни.
Остаточна вартість виконання курсової роботи залежить від кількох чинників і визначається індивідуально.