Головна » Курсові роботи » Як написати план (зміст) до курсової роботи.

Як написати план (зміст) до курсової роботи.

Як написати план до курсової роботиВиконання курсової роботи (курсового проекту) – це важлива частина підготовки майбутніх бакалаврів і магістрів. Зауважимо, що це друге за складністю самостійне навчально-наукове дослідження після реферату, яке виконується студентами університетів, тому з його підготовкою часто виникають проблеми.

Курсова робота дуже схожа за структурою, логікою викладу матеріалу та змістом з рефератом, які задають школярам починаючи зі старших класів, і якщо ви вмієте самостійно виконувати реферат і складати план до реферату то скласти план до курсової буде не так складно як здається.

План до курсової роботи має такі ж функції як і план реферату. Основний сенс плану чи як його ще називають ЗМІСТ це короткий опис того що автор планує писати в майбутній роботі, про що буде робота.

Враховуючи це, науковий керівник зазвичай просить студента до написання роботи скласти план щоб зрозуміти як він бачить тему, наскільки повно він планує розкрити її. Тому ще на етапі планування ккурсової можна скорегувати напрямок роботи студента якщо він щось не врахував чи упустив.

Структура плану курсової роботи

Для того, щоб успішно скласти план курсової роботи, потрібно ознайомитися з особливостями структури цього виду навчально-наукового дослідження. Слід сказати, що курсовий проект має стандартну для наукових досліджень структуру, причому доволі просту. Отже, курсова робота складається з таких структурних частин:

  • Вступ.
  • Основна частина.
  • Висновки.
  • Додатки (за наявності).
  • Список використаних джерел і літератури.

Власне така послідовність частин і має бути відображена у плані.

Види плану курсової роботи

План курсової роботи за своєю структурою може бути простим та складним.

Простий план практично нічим не відрізняється від плану реферату. В цьому випадку основна частина складається з декількох пунктів. Такі плани можуть викотистовуватись в курсових роботах по правознавству на перших курсах деяких ВНЗ.

Складний за структурою план це більш розповсюджений варіант який використовують в курсових більшість ВНЗ України. Його особливість в тому, що пункти основної частини які називаються розділити розділяються ще на підпункти ( підрозділи).
План курсової також буде залежить від вимог до роботи, тобто який характер курсової має бути тільки теоретичний (як розширений реферат) чи з практичної частиною ( проведенням практичного дослідження). Зазвичай на перших курсах пишуть теоретичну курсову обсягом не більше 20-25 сторінок. Починаючи з другого курсу можуть задавати практичні курсові які за об’ємом становлять 30-35 і більше сторінок.

Який необхідно використовувати вид плану, структуру, кількість розділів, її характер вказують в методичних рекомендаціях Вашого ВНЗ, факультету. Тому перед виконанням та складанням плану до курсової роботи необхідно уважно ознайомитись із змістом методички та вимогами до курсової роботи.

Наприклад якщо в методичці вказано що в курсовій має бути 3 розділи і практична частина а ви напишите курсову теоретичну з двома розділами її у вас не приймуть. Доречі в методичному посібнику в кінці в додатках вказано приклад плану (змісту) вашої курсової. В деяких методичних рекомендаціях можуть запропонувати вже готовий план до вашої теми роботи і надати список обов’язкових і додаткових джерел для вашої роботи.

Підготовчий етап до складання плану курсової роботи

Підготовка до складання плану починається на етапі вибору або розгляду теми. Щоб скласти план роботи необхідно дати відповідь про що будемо писати роботу а на основі цього сформулювати мету і завдання дослідження. Це і є науковий підхід до планування наукового дослідження. Як тільки ці пункти стають зрозумілі, сформувати пункти плану курсової буде не важко.

Варто сказати, що мета дослідження випливає з його теми та характеру роботи, головне правильно зрозуміти, що ж буде досліджуватися.

Якщо з темою курсової роботи визначилися і вона зрозуміла, пора формувати мету і завдання, тому що саме це вплине на те, які пункти плану слід прописувати. Як сформулювати мету і завданя курсової розглянемо більш детально в іншій статтї.

Як не дивно, мета, а значить і план, уже містяться в самій темі курсової, головне їх з неї витягти. Тобто почати треба з розгляду теми дослідження, тому що в ній уже є відповіді на питання.

Складанн плану курсової на прикладі конкретної теми:

Розглянемо послідовність складання плану на конкретному прикладі теми курсової роботи з історії «Магдебурзьке право в містах і містечках Поділля». Цю тему можна розділити на дві частини – магдебурзьке право і його особливості, а також особливості існування магдебурзького права в містах і містечках Поділля. Тобто перед нами постали пункти плану основної частини курсової роботи. Загальній план курсової з огляду на особливості цієї теми виглядатиме так:

ВСТУП.
РОЗДІЛ 1. Магдебурзьке право і особливості його застосування на українських землях.
РОЗДІЛ 2. Особливості побутування магдебурзького права в містах і містечках Поділля.
ВИСНОВКИ.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

Коли такий попередній план складено, можна його деталізувати, тобто прописувати назви підрозділів. Але з цим не варто поспішати, тому що і кількість, і назви підрозділів будуть залежати від пошуку і накопичення інформації по темі дослідження.
Назви підрозділів можуть випливати з завдань дослідження. Варто знати, що завдання мають бути конкретні і чітко прописані, тому що курсова має свої межі, не можна осягнути зразу все. В свою чергу, завдання залежатимуть від мети і об’єкту і предмету дослідження, їх також треба прописувати конкретно, без зайвого узагальнення. Щодо теми, яку ми обрали для прикладу, то предмет дослідження – це конкретні міста і містечка Поділля, а не всі зразу, достатньо 2-3 географічних назв. Це можна прописати у пункті про матеріал дослідження. Як це відобразиться у плані? Ось так, наприклад:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Магдебурзьке право і особливості його застосування на українських землях.
1.1. Поняття магдебурзьке право і його особливості.
1.2. Особливості застосування магдебурзьке права в Україні.
Висновки до розділу 1.
РОЗДІЛ 2. Особливості побутування магдебурзького права в містах і містечках Поділля.
2.1. Магдебурзьке право у Вінниці.
2.2. Магдебурзьке право у Барі.
2.3. Магдебурзьке право у Немирові.
Висновки до розділу 2.
ВИСНОВКИ.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

Як бачимо, щодо підрозділів теоретичної частини, то їх названо простим способом – розділено тему розділу на два компоненти. Це хороший спосіб для формування пунктів плану – ділити загальнішу проблему на більш конкретні. Нагадаємо, що повноцінний і завершений план курсової роботи, як не дивно, може постати ближче до закінчення її написання. Починати працювати треба з більш схематичного і загального плану, а назви не тільки підрозділів, а й розділів можуть корегуватися і їх треба уточнювати.

Як бачимо, знаючи особливості структури і певний алгоритм у розгляді теми наукового дослідження, в тому числі, курсової, не важко підготувати план.

Хочемо ще раз зауважити що приклад було надано з урахуванням загальноприйнятих вимог. Наприклад в деяких навчальних закладах виділення в плані висновків до розділів не вимагається, ці висновки пишіть в тексті самої роботи і складати по обсягу 1-2 абзаци а в плані вказується висновок лише до всієї роботи.

Наведемо ще декілька прикладів плану курсової роботи:

Надіємося, наші практичні поради допоможуть в цій справі і проблем з написанням плану до курсової роботи більше не виникне.

При необхідності ви можете замовити план до курсової роботи або всю роботу по праву, правознавсту, політології, міжнародним відносинам, фінансам, економіці, педагогіці, психології, соціології, історії, філософії та іншим спеціальностям у наших фахівців.