Головна » Курсові роботи » Як оформити титульний лист (сторінку) курсової роботи

Як оформити титульний лист (сторінку) курсової роботи

Як оформити титульний лист (сторінку) курсової роботиТитульна сторінка курсової роботи, її можуть також називати як “перша сторінка курсової“, “титульний лист курсової” або “титульний аркуш курсової” або по простому як “титулка до курсової”.

По перше це обов’язкова складова будь якої курсової роботи без якої у вас не приймуть роботу до захисту навіть якщо вона буде претендувати на нобелівську премію.

Титульний аркуш курсової це лице вашої наукового творіння.

Якщо ви вперше виконуєте такий вид навчальної роботи як курсова, то у вас можуть виникнути питання як правильно її оформити, які стандарти написання титульної сторінки, яка інформація має бути на титульній сторінці, яким розміром шрифту потрібно писати всі інформаційні складові титульного аркушу курсової.

Зазвичай титульний аркуш курсової оформлюють вже в кінці роботи, але пам’ятати про нього потрібно навіть перед написанням роботи і впродовж неї, тому що ця сторінка перша, входить до загальної нумерації і якщо її вставляти в роботу вже в кінці написання, нумерація зібється і вам потрібно буде налаштовувати все спочатку.

Доречі в курсовій роботі титульна сторінка не нумерується, тобто на ній не ставиться її номер але вона враховується при загальній нумераціі сторінок курсової.

Більш детально про стандарти написання титульної сторінки далі.

Стандарт оформлення титульної сторінки курсової роботи

Вимоги до оформлення титульної сторінки зазначені в нормативних документах розроблених фахівцями відділу стандартизації центру НАН України ДСТУ 3008-95, що відносяться до звітів і документації в сфері техніки і науки.

Можна відмітити що цими нормами користуються всі навчальні заклади України але можуть вносити незначні зміни до її змісту або застосовуватись незначні варіації. В деяких випадках нанній додатково можуть використовувати емблеми ВНЗ.

Зміст титульної сторінки курсової роботи, та послідовність її розміщення.

Інформація на першій сторінці курсової розміщують на окремих рядках в наступному порядку.

 1. Вказується назва міністерства з залежності від напрямку ВНЗ, зазвичай це – МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ.
 2. Назва вищого навчального закладу, наприклад: ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
 3. Назва факультету, наприклад: Географічний факультет.
 4. Назва кафедри на якій навчається студент, наприклад: Кафедра готельно-ресторанної справи та харчових технологій
 5. Вид та назва навчальної роботи: КУРСОВА РОБОТА
 6. Назва дисципліна з якої виконують курсову. Наприклад: з навчальної дисципліни «Економіка готельного та ресторанного бізнесу»
 7. Тема курсової роботи. Пишеться повна назва теми.
 8. Дані про автора роботи Студента (ки) _____ курсу ______ групи
 9. Галузі знань наприклад 24 Сфера обслуговування
 10. Спеціальності Нарпиклад 241 Готельно-ресторанна справа
 11. Прізвище, ім’я і по батькові Автора,
 12. Посада та ступінь наукового керівника,
 13. Прізвище, ім’я і по батькові наукового,
 14. Місто вищого навчального закладу та актуальний рік.

Технічні вимоги до титульної сторінки курсової роботи

 • Орієнтація тексту, вид шрифту та розмір тексту на кожному рядку може бути різною в залежності від стандартів кожного ВНЗ. Наприклад рядки 1, 2, 5 можуть писати в багатьох навчальних закладах CapsLock (тобто всі літери великі), орієнтація по центру, жирним шрифтом.
 • Між рядками 4 – 5, 7 – 8, 13 – 14 ставлять пусті рядки (пробіли) щоб розділити візуально інформаційні блоки про навчальний заклад, назву роботи, інформацію про студента та його викладача та, рік написання та місто.
 • Рядки з даними студента та наукового керівника 8, 9, 10, 11, 12, 13 можуть розміщувати як з правою так з лівою орієнтацією з певним вирівнюванням тексту.
 • Назва першого рядка в деяких НВЗ не вказують.
 • Зміст рядків 9,10 можуть не вказувати, так як ці дані уточнюючі.
 • Формат листа – А4, орієнтація книжкова,
 • Назва шрифт – Times New Roman,
 • Розмір шрифту 14 кегль (в деяких ВНЗ напис на деяких строках може бути іншим, наприклад 16, 18 кегль)
 • Міжрядковий інтервал – 1.5,
 • Відступ абзацу – 1.5 см;
 • Поля тексту сторінки:
  -Зліва – 2.5-3 см,
  -Праворуч – 1 см,
  -Внизу і вгорі – 2 см.

Приклад оформлення титульних сторінок курсової різних ВНЗ

Для розуміння як виглядають титульні сторінки курсових різних навчальних закладів можна перейти за посиланням:

Висновки стосовно оформлення титульний сторінки курсової роботи:

Так як у кожного навчального закладу є певні незначні відмінності в стандартах оформлення титульних сторінок курсових робіт то краще використовувати саме їх.

Зараз практично у кожного навчального закладу є сайт на якому розміщені методичні рекомендації з написання курсових робіт. Їх легко знайти через пошуковик або уточнити наявність такого посібника у вашого наукового керівника, викладача, старости чи відповідального однокурсника. Ці методички можуть розміщувати в телеграм каналах, чатах або групах вашої групи. В деякий навчальних закладах є друковані (неоцифровані) методичні посібники якими користуються до сих пір. Їх можна знайти в бібліотеках, або на кафедрі вашого ВНЗ у лаборантів чи викладачів. Приклад титульної сторінки курсової завжди розміщують в додатках цих посібників, тобто в кінці. При оформлені титульної сторінки потрібно орієтнуватись саме на неї.

Для чого необхідно оформлювати титульний лист курсової згідно саме нашого навчального закладу:

Як уже зауважити що титульна сторінка курсової роботи це лице вашої роботи яке формує перше враження у вашого наукового керівника чи куратора про вашу роботу.

По оформленій титульній сторінці можна одразу зрозуміти чи брали ви в руки методичний посібник за яким необхідно було виконувати курсову.

Титульна сторінка курсової яка оформлена не за стандартами вашого ВНЗ, кафедри чи факультату це сигнал для перевіряючого, який з режиму перегляду роботи переходить в режим її перевірки з подальшим наданням списку зауважень до неї. Якщо титульна сторінка оформлена не правильно, роботу можуть повернути на доопрацювання навіть не переглянувши її.

Охайність, грамотність, відповідність вимогам вашого навчального закладу титульна сторінка курсової це початок для успішної перевірки і подальшого захисту вашої роботи.

Ви також можете переглянути вимоги до оформлення курсових робіт або оформити запит на її виконання у авторів нашої студії.