Головна » Курсові роботи » Як самому написати курсову роботу. Поради від досвідчених авторів

Як самому написати курсову роботу. Поради від досвідчених авторів

Як написати курсову роботу
Почнемо з того, що в написанні курсової роботи немає нічого надприродного, і щоб зробити це самому не обов’язково мати геніальні здібності .

Отже, написання курсової роботи має власну логіку і умовно ділиться на етапи з відповідною послідовністю виконання. Вимоги до змісту курсової роботи зазначаються у методиці. Враховуючи те, що  методичні рекомендації різних навчальних закладів відрізняються, перед її виконанням необхідно уважно переглянути їх та взяти до уваги.

У вимогах описано, який має бути характер роботи, обсяг, терміни та стандарти оформлення.

Якщо ви тільки набуваєте досвіду написання курсової і не маєте уявлення про те, як вона має виглядати, тоді ви можете попросити на кафедрі показати вам уже виконані роботи, щоб краще зрозуміти чого від вас очікують, який стиль написання використовується і як це виглядає.

Як написати курсову?

Можна відзначити, що принцип написання курсової роботи схожий на написання реферату:

 • починається все з вибору та затвердження теми,
 • потім слідує складання плану,
 • збір інформації,
 • проведення дослідження,
 • компонування та написання теоретичної частини роботи,
 • практичної частини,
 • складання висновку на підставі матеріалу роботи та результатів дослідження,
 • оформлення списку літератури,
 • написання вступу та підготовка до захисту.

У деяких випадках послідовність реалізації цих етапів може змінюватися, наприклад, план можна складати після збору матеріалу, або практичну частину використовувати вже існуючу, і відштовхуватися саме від її наявності.

Як вибрати тему курсової роботи.

Перед написанням курсової роботи студентам пропонують вибрати тему з наявних на кафедрі, не виключена можливість запропонувати свою, якщо вона ставитиметься до вашої спеціалізації.

Вибирати тему можна виходячи з її цікавості, рекомендацій наукового керівника, наявності матеріалу по ній, наявності та доступності методик, можливості проведення дослідження та отримання матеріалів дослідження.

Що таке концепція курсової роботи та як її визначити.

Курсова робота, як і будь-який інший науковий продукт, починається з ідеї. Тобто перебирання варіантів того, що можна написати на задану тему, що розглянути в рамках теми, яким чином можна вивчити чи дослідити. Тобто це можна назвати розробкою концепції.

Розробляючи концепцію необхідно враховувати:

 • тематику роботи, щоб не виходити за її межі;
 • наявність матеріалу;
 • характер роботи і якщо робота практична, необхідно підібрати найбільш підходящі методики для вивчення предмета дослідження.

План ЗМІСТ курсової роботи.

Якщо ми підібрали найбільш підходящу концепцію для нашої роботи, ділимо її на дві або три основні частини, визначаємо послідовність розгляду цих частин, враховуючи логіку, хронологію тематичних блоків та підрозділів, важливість та другорядність складових частин, та перетворюємо її на план, який і стане основою чи структурою нашої роботи.
Основні частини роботи у плані називатимуться розділами, які, своєю чергою, ділимо кілька підрозділів.

Назва розділів та підрозділів повинні чітко позначати їх зміст та не виходити за межі тематики нашої роботи.

У самій роботі план перетворюється на «Зміст» або «Зміст», який оформляється на другій сторінці і включає: вступ, кілька розділів з підрозділами, висновки, список використаних джерел, додатки.

Аналоги плану з вашої теми можна переглянути в інтернеті, здійснивши пошук за заданою тематикою.

Якщо робота практична – у плані має бути розділ присвячений практичної частини з відповідною назвою.

Структуру роботи у формі плану буде доцільно узгодити з викладачем, це надалі позбавить вас всіляких помилок і недоліків, і подальших доробок чи переробок.

Не варто забувати також, що план до курсової роботи може змінюватися в залежності від того, який матеріал ви зберете, і які методики використовуватимете, в якому напрямку рухатиметься дослідження, отже, узгодивши його з викладачем, необхідно розпочинати наступний етап – збір інформації для написання роботи.

Де шукати матеріал для курсової роботи?

Курсова робота виконується з урахуванням джерел з певної тематиці. При написанні курсової роботи дозволяється використовувати книги, підручники, наукові статті, публікації, енциклопедії, дисертації, монографії, періодичні видання, журнали та газети, тематичні сайти, інтернет-видання. Бажаний обсяг використаних джерел має бути не менше 10-15. Рекомендовані джерела для використання при написанні курсової в більшості випадків вказуються в методичці, їх також можна уточнити на кафедрі у вашого викладача. Крім цього, джерело може рекомендуватися для використання під час написання роботи або бути обов’язковим, це зазвичай зазначає викладач перед написанням роботи. Починаємо пошук джерел для курсової в інтернеті – це найпростіший і найшвидший спосіб зібрати інформацію по заданій темі.

Задати пошук можна за ключовою фразою теми, надалі за назвою книги також обов’язково звертаємо увагу на рівень ресурсів. Якщо інформації з вашої теми в інтернеті обмаль, тоді рекомендуємо відвідати бібліотеку вашого навчального закладу, за необхідності можна відвідати бібліотеки інших ВНЗ, якщо у них є такі ж кафедри, не забуваємо про існування національних бібліотек Парламентської та Вернадського, які мають досить хорошу базу з різних напрямів.

Щоб прискорити процес пошуку потрібної інформації, можна скористатися послугою бібліотекаря, який за певну плату зробить все у кілька разів швидше та якісніше.

Збір матеріалу необхідно здійснювати з урахуванням вашої тематики та не виходити за її межі.
Цікавий матеріал можна сканувати, фотографувати на телефон; обов’язково помічайте, звідки ви його берете, і фіксуйте повну назву джерела, авторів із зазначенням року випуску, коду, видавництва – це стане в нагоді потім при складанні списку використаних джерел. Варто спочатку враховувати, що краще потім якийсь матеріал усунути, ніж повертатися до пошуку повторно, тому зберігайте все, що вам здасться потрібним і корисним для вашої теми. Навіть якщо це не вписується у вашу концепцію, її можна скоригувати, якщо не знайдете матеріал відповідно до розробленої концепції.
За основу роботи можна взяти якусь статтю чи концепцію.

Зібраний матеріал компонуємо у файли або папки в електронному вигляді, позначаючи якого розділу належить дана інформація.

Для зручності скомпонований матеріал можна роздрукувати та скласти в потрібному порядку згідно плану роботи.

Як писати текст курсової?

Отже, ми підійшли безпосередньо до написання тексту роботи, який передбачає аналіз і систематизацію матеріалу.

Найпростіший і найшвидший спосіб написання курсової – це компіляція її із частин зібраного матеріалу із зазначенням посилань на джерела з наступним приведенням роботи до загального стилю. Для спрощення роботи можна створити єдиний Word-документ, куди в потрібній послідовності, згідно з планом, будуть скопійовані всі частини з переглянутих книг і статей, що стосуються теми роботи в потрібній послідовності. Таким чином, ви вже матимете кістяк курсової роботи.

Після цього переглядаємо кілька разів весь текст і наводимо роботу до загального стилю, роблячи логічну стиковку частин. Такий підхід до написання допускається на першому курсі, причому від студента вимагається також наявність власних висновків по кожному розділу.

Написання наступних курсових передбачає збільшення авторства роботи з використанням аналізу та синтезу зібраного матеріалу; для досягнення даного рівня автору можна використовувати перефразування відібраної інформації, висновки з вивченого та зібраного матеріалу, зіставлення та порівняння матеріалу, особиста думка, припущення та висновки.

За рахунок авторства текст курсової набуває своєї унікальності, і в разі наявності єдності стилю, логічності викладу, правильного використання методик та розрахунків, підвищує значущість роботи та її наукову цінність.

Спроби компілювання роботи з частин інших курсових робіт завантажених в інтернеті навіть при рерайті тексту можуть закінчитися поверненням роботи, оскільки при перефразуванні суть роботи не змінюється, а викладачі за багато років перевірок курсових зміст робіт з інтернету знають практично напам’ять, і здатні швидко відрізнити їх від авторських .

Написання висновків та вступу курсової.

Коли теоретична та практична частина роботи готові, можна розпочинати написання «Висновку» та «Вступ».
Можна відзначити, що розділи «Висновки» та «Вступ» логічно взаємопов’язані між собою і є логічним продовженням один одного.

«Висновки курсової» зазвичай складає від 1,5-3 сторінок і формується на підставі висновків за розділами та в цілому по роботі. У «Висновках» необхідно розписати, чи виконані завдання, які ставилися перед роботою у «Вступі», чи досягнуто мети, які результати отримано, чи збігаються вони з нашими припущеннями, які рекомендації можливі виходячи з виконаної роботи.

Вступ” – це одна із структурних частин роботи, в якій викладають її суть. Вона розташовується на початку роботи відразу після «Змісту». Залежно від дисципліни та рівня виконуваної роботи, вона може включати гіпотезу, опис предмета та об’єкта дослідження, цілі та завдання, бібліографію та методологію.

Вимоги до написання, структури «Вступи» та «Висновків» описані в методичних рекомендаціях.

При перевірці курсової роботи викладачі особливого значення надають саме цим частинам, і тому вони вимагають особливої уваги та опрацювання.

Оформлення списку використаних джерел літератури.

Список використаних джерел є обов’язковою вимогою до всіх курсових робіт.

Якщо протягом роботи ви позначали, звідки брали матеріал, то скласти список досить просто.

Часто трапляється, що кількості фактично використаних джерел недостатньо для необхідного, у цьому випадку до списку можна включити джерела на підставі яких виконувались ті наукові праці, які ви використовували у ваших роботах, при цьому звертаємо увагу на те, щоб тематика таких джерел відповідала вашій темі була максимально наближеною до неї.

Коли необхідний обсяг джерел набрано, оформляємо їх згідно з методичними вказівками; їх можна ранжувати в алфавітному порядку за назвою, прізвищем автора чи іншими принципами.

Після ранжирування списку літератури його нумерують та проставляють посилання на роботу.

Не варто бездумно копіювати список літератури з інтернету, оскільки це може визначити програма «Антиплагіат», і пояснити потім, чому ваш список літератури повністю збігається з тим, що викладено в інтернеті, буде досить складно.

Підготувавши курсову роботу, слід відкласти її на деякий час і ще раз перевірити, як кажуть, на свіжу голову, як на загальну відповідність заданій темі, логічність і повноту викладу, так і на наявність граматичних і орфографічних помилок.

Удачі та легкості вам у вашій науковій діяльності!

Хороших вам оцінок та здоров’я!

У нашій студії можна замовити курсову, або отримати допомогу в її виконанні.