Головна » Бакалаврська » Рекомендації з підготовки до захисту бакалаврської і магістерської робіт

Рекомендації з підготовки до захисту бакалаврської і магістерської робіт

Такі форми науково-дослідних робіт, як бакалаврська і магістерська робота передбачають їх публічний захист, який відбувається перед Державною екзаменаційною комісією. Те, як пройшов захист, впливає на оцінку за роботу, тому варто ретельно підготуватись до нього. Що для цього потрібно знати?

Академічні вимоги до захисту дипломної роботи

Захист кваліфікаційної роботи проводиться в усній формі перед Державною екзаменаційною комісією, причому присутність голови комісії обов’язкова.
Головним змістом захисту має бути виклад основних висновків, які були зроблені в кваліфікаційному дослідження. Здобувач повинен також давати відповіді на запитання членів ДЕК та усіх осіб, які присутні на захисті.
Тривалість публічного виступу студента не повинна перевищувати 5-7 хвилин.
Виступ студента має містити в собі формулювання проблеми, окреслення її актуальності, а також виклад пошуковцем основних результатів дослідження включно з розповіддю про їх практичне впровадження.

Як підготувати виступ на захисті дипломної роботи

Виступ повинен бути підготовлений обов’язково у друкованому вигляді, а правила академічної науки рекомендують його не проголошувати, а читати. Друкований екземпляр належить студенту і не здається разом з роботою, тому може містити примітки, нагадування, фіксацію хронометражу, все, що допоможе зробити виступ кращим.
Важливо, щоб у виступі були частини, в яких окреслюється значимість теми дослідження для науки, її актуальність, а також особистий внесок здобувача у її вирішення. Структура виступу виглядає так:
Вступне слово, звернення до Голови ДЕК, членів комісії: «Шановний Голово, шановні члени екзаменаційної комісії, дозвольте представити вашій увазі дипломну роботу на тему…».
Значення теми у науковій галузі, актуальність, новизна дослідження, мета і завдання.
Зміст роботи з коротким описом кожного розділу (не більше 1-2 речень) і висновками до них (для магістерської роботи).
Загальні висновки до роботи. У них обов’язково вказуються основні результати дослідження з особистим внеском здобувача в розгляд наукової проблеми і практичною реалізацією цих результатів.
Заключне слово з подякою Голові ДЕК і членам комісії за увагу. Окремо варто подякувати науковому керівнику і рецензентам.
Не забуваємо, що виступ триває до 7 хвилин, а також те, що Голова чи екзаменатори можуть його перервати. Тому не варто захоплюватись переказом роботи, вона у комісії перед очима, краще зосередитись на інформації про новизну отриманих здобувачем результатів і цінність їх для вирішення проблеми.

Як відповідати на питання на захисті

Процедура захисту дипломної роботи передбачає відповідь на питання членів комісії і всіх присутніх. Це часто лякає студента і не дарма, бо питання можуть бути або дуже загальні, або надто конкретні, або навіть підступні. Більшість екзаменаторів дипломну роботу не вивчали ретельно, тому можуть запитати те, на що здобувач не має відповіді, бо не розглядав у цьому конкретному дослідженні. У такому випадку можна застосувати універсальну формулу «Це не є предметом наших наукових зацікавлень, але ми розглянемо питання у цьому напрямку в подальшому». Не можна мовчати і не відповідати, бо це справляє погане враження.
Відповідь на питання повинна містити подяку за нього, цього вимагає науковий етикет. Сама відповідь має бути максимально короткою, без багатослівності, говорити треба впевнено, триматись спокійно. Це покаже, що студент знайомий з проблемою і розуміється на ній. Не варто вступати у дискусію з членами екзаменаційної комісії, бо цього не передбачено форматом державного екзамену. Однак, потрібно дати зрозуміти, що запропонований варіант відповіді на наукову проблему від опонента може стати предметом наступного дослідження.
Бакалаврська, а ще більше магістерська – це цілком самостійне наукова розвідка, здобувач вивчив тему ретельно, провів власне дослідження проблеми, зробив висновки на основі особистих спостережень. Це значить, що він має право на свою думку, тому виступ і називається захист. Не треба пасувати перед авторитетами, екзаменаторами ДЕК, і потрібно відстоювати своє бачення проблеми. Саме такий підхід обов’язково справить гарне враження на комісію, покаже рівень володіння предметом і самостійність наукового мислення.