Головна » Послуги » Замовити магістерську роботу

Замовити магістерську роботу

магістерські дисертаціїНа сайті можна замовити магістерську дисертацію (роботу) онлайн випускну кваліфікаційну роботу ВКР для будь-якого навчального закладу в містах Київ, Одеса, Дніпро, Львов, Житомир, Чернігов, Харьков та інших населених пунктах України, Польші на українській, російській, англійській, німецькій, польській, латинській мові.

Магістерська дисертація (робота) – це випускна наукова письмова робота наукового характеру, яка виконується на завершальному етапі навчання в магістратурі. Магістратура – це ступінь вищої освіти на базі ступеня бакалавра або спеціаліста або другу вищу освіту, якщо мова йде про отримання другої спеціалізації. Тривалість навчання в магістратурі від 1,5 до 2-х років. Відмінні риси магістерської роботи або магістерської дисертації як її називають в деяких ВНЗ – це наукова новизна, актуальність, науково-дослідний характер, самостійність. Магістерські роботи або дисертації набагато вище рівнем, ніж бакалаврська або дипломна спеціаліта, в той же час значно нижче рівня кандидатської дисертації.

Обсяг магістерської роботи від 80 до 120 сторінок.

Магістерська робота, як і будь-яка інша наукова робота, повинна складатися з вступу, в якому обов’язково вказується актуальність і доцільність обраної теми, розкривається значимість і стан наукової проблеми, мета і завдання, об’єкт (вибрані для дослідження явища або процеси), предмет в рамках об’єкта і гіпотеза дослідження. Після вступу йде основна частина, в якій необхідно провести і подати письмово огляд літератури по темі і вибір напрямків дослідження, описати проведені теоретичні або експериментальні дослідження, а також їх аналіз.

У змісті магістерської дисертації повинні бути приведені переконливі аргументи на користь обраної концепції. Ухвалені закони суперечать їй точки зору повинні бути піддані всебічному аналізу і критичної оцінки.
Практична або аналітична частина магістерської роботи повинна містити загальний опис об’єкта дослідження, аналіз досліджуваної проблеми. Якщо в роботі передбачаються розрахунки, то необхідно використовувати фактичні дані, оброблені за допомогою сучасних методів обробки даних. Так само, повинні бути приведені розрахунки окремих показників, що використовуються в якості характеристик об’єкта.

З деяких дисциплін в магістерській роботі передбачена Проектна частина роботи, вона являє собою розробку рекомендацій і заходів щодо розв’язання досліджуваної проблеми (наприклад, щодо вдосконалення управління організацією, організаційної структури, оптимізація програми, способи підвищення економічних показників …), а також підтверджений розрахунками аналіз результатів використання запропонованих заходів або обгрунтування передбачуваних результатів використання запропонованих заходів.

Попередня вартість (ціна) написання магістерської дисертації

Обсяг Ціна роботи
Магістерська 50-60 стр. від 5500 грн
Магістерська 65-80 стр. від 6500 грн.
Магістерська 90-110 стр. від 8000 грн.

На вартість виконання магістерської дисертації впливає також термін, дисципліна, мова виконання, рівень автора який залучається до виконання роботи, складніссть теми.

Термін виконання магістерської

Магістерська робота це одна із складних наукових робіт студента яка потребує достатньо часу на її реалізацію, тому варто звертатись своєчасно за допомогою для її написання.

Термін: Строк:
Мінімальний 1 тиждень
Звичайний 3-4 тижні

Оформити запит / дізнатися точну вартість магістерської роботи

Запит на виконання магістерської диссертації можна здійснити на вайбер чи телеграм. В повідомлені необхідно вказати:

  • назву дисципліни та факультету;
  • тему на мові виконання;
  • мова виконання;
  • обєм (в сторінках);
  • методичку з планом (якщо є);
  • термін виконання (бажаний та максимальний);
  • ваш контактний телефон.

 

Питання-відповіді стосовно замовлення магістерської роботи

1. Хто виконує замовлення магістерських дисертацій?

До виконання магістерських залучають лише перевірених авторів з закінченою вищою освітою, переважно аспірантів та кандидатів наук. При невеликому бюджеті роботу можуть виконувати також автори з ступенем магістра.

2. Скільки коштує магістерська дисертація?

Для оцінки магістерської необхідно зробити запит через форму замовлення або написати на вайбер чи телеграм вказавши дисципліну, тему, обсяг, термін виконання і орієнтовний бюджет.

3. Чи можна замовити частину магістерської дисертації?

Автори можуть виконати частину роботи, але краще замовляти всю роботу, так як виконавець буде нести повну відповідальність. Також писати всю роботу автору набагато простіше ніж дописувати її частину.

4. Чи перевіряється магістерська дисертація на плагіат?

Автори перевіряють роботи на загальнодоступних сервісах перевірки унікальності і при необхідлності можуть надавати результати перевірки

5. З яких з дисциплін реалізуються замовлення магістерських дисертацій?

З предметів право, кримінологія, політологія, дипломатія, міжнародні відносини, державне управління, публічне управління та адміністрування державними закладами, управління навчальними закладами та освітою,  економіка, менеджмент, фінанси, бухгалтерський облік і аудит (бухоблік), банківська справа, готельно-ресторанна справа, логістика, історія, філософія, іноземна література, програмування, інформатика, страхування, педагогіка, логопедія, дислексія, соціології, психології,  по українській, англійській, німецькій, французькій, італійській філології літератури та мови, теорії перекладів та інших дисциплін.

6. В яких містах можна замовити магстерську дисертацію?

Замовлення магістерських можна оформити в Києві, Черкасах, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Тернополі, Рівному, Сумах, Вінниці, Полтаві, Чернігові, Чернівцях, Дніпрі,  Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Кіровограді, Луцьку, Одесі, Житомирі

7. Для яких ВНЗ виконуються магістерські дисертації?

У нас можна купити дисертацію для ВНЗ Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ), Державний торговельно-економічний університет (ДТЕУ), Академія адвокатури України (ААУ), Європейський університет (ЄУ), Запорізький національний університет (ЗНУ), Академія праці і соціальних відносин і туризму (АТСОТ), Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (ДНУ), Донецький інститут залізничного транспорту УДАЗТ, Київсткий економічний інститут менеджменту (КЕІМ), Київська академія міжнародної економіки і міжнародних відносин (КАМЕМВ), Донецький національний університет імені Василя Стуса (ДонНУ імені Василя Стуса), Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ), Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ “Університет банківської справи”, Інститут інтелектуальної власності НУ «Одеська юридична академія», Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інституту екології економіки і права (ІЕЕП), Інституту туризму Федерації профспілок України ( ІТ ФПУ), Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (К-ПНУ), Маріупольська філія Донецького національного університету імені Василя Стуса, Маріупольський державний університет (МДУ), Миколаївський навчально-науковий інститут Одеського національного університету ім. Мечникова (МННІ ОНУ), Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського (МНУ), Міжнародний інститут глибинної психології (МІГП), Міжнародний науково-технічного університету ім. Бугая (МНТУ), Міжнародний Соломонів університет (МСУ), Міжнародний університет фінансів (МУФ), Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП), Національна Академії внутрішніх справ (НАВС), Національна академія державного управління при Президентові України (НАДУ), Націона́льна акаде́мія керівни́х ка́дрів культу́ри і мисте́цтв (НАКККіМ), Національна Академія педагогічних наук (НАПН), Національна академія Служби безпеки України, Національна акаде́мія стати́стики, о́бліку та ауди́ту (НАСОА), Національна юридична академія (НЮА), Національний авіаційний університет (НАУ), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (СНУ ім. В. Даля), Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (ТНУ), Ужгородський національний університет (УжНУ), Український державний університет науки і технологій (УДУНТ), Український католицький університет (УКУ), Український фінансово-економічний інститут (УФЕІ), Українського інституту лінгвістики і менеджменту (УІЛМ), Університет Григорія Сковороди в Переяславі (УГСП), Університет економіки і права «КРОК», Університету банківської справи, Університету менеджменту освіти (УМО), Університету ринкових відносин (КОРО),, Харківський національний університет ім. Каразіна (ХНУ), Хмельницька філія Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля», Хмельницький національний університет (ХНУ), Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Винниченка (ЦДПУ), Чернівецький національний університет ім. Федьковича (ЧНУ), Чорноморський національний університет імені Петра Могили (ЧНУ ім. П. Могили), Київська гуманітарної академії (КГА), Київський університет імені Бориса Грінченко, Київський інститут економіки та гуманітарії, Київський інституту бізнесу і технологій (КІБІТ), Київський міжнародний університет (КиМУ), Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (КНЕУ), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ), Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД), Київський національного лінгвістичного університету (КНЛУ), Київський славістичний університет (КСУ), Київський університет імені Бориса Грінченка (Університет Грінченка), Київський університет культури і мистецтв (КНУКіМ), Київський університет права НАН України (КУП НАНУ),Київський університету туризму, економіки і права (КУТЕП), Конотопська філія Міжрегіональної Академії управління персоналом, Кооперативний інститут бізнесу і права (ККІБП), Костянтинівська філія Донецького національного університету імені Василя Стуса, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет ім. Франка (ЛНУ), Національний медичний Університ Богомольця (НМУ), Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (НПУ), Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” (НТУ “ДП”), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ КПІ), Національний транспортний університет (НТУ), Національний університет “Одеська юридична академія”, Національний університет “Острозька академія”, Національний університет Запорізька політехніка, Національний університету харчових технологій (НУХТ),Національного торгово-економічного університету (КНТЕУ), Національної академії управління (НАУ), Ніжинський державний університет ім. Гоголя (НДУ), Одеський національний університет ім. Мечникова (ОНУ), Педагогічного університету імені Драгоманова (НПУ), Полтавський центр дистанційного навчання МАУП, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (ПНУ), Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки та інших

 
Всі магістерські роботи виконуються згідно ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ із змістом якого можна ознайомитись на сторінці СХЕМА РОБОТИ

Залишились питання стосовно замовлення магістерських робіт?
Задайте питання у вайбер чи телеграм:

З чого починати замовлення магістерської роботи?
Заповніть форму запиту нижче: