Головна » Звіт з практики по туризму на замовлення

Звіт з практики по туризму на замовлення

Наші автори можуть допомогти з підготовкою документації для звіту предддипломної або дипломної практики студента по туризму. Практика є важливим етапом у процесі підготовки фахівців у сфері туризму. Вона дає можливість студентам закріпити теоретичні знання, отримані під час навчання, набути практичних навичок, а також ознайомитися з реаліями майбутньої професійної діяльності. Звіт з практики висвітлює її результати, проведеної в туристичній компанії.

Метою звіту з практики є набуття професійного досвіду у сфері туризму, розвиток комунікативних навичок та ознайомлення з організацією туристичного бізнесу.

Завданнями виробничої або переддипломної практики по туризму можуть бути:

 1. Ознайомлення з роботою туристичної компанії та її структурою.
 2. Вивчення процесів організації туристичних поїздок.
 3. Набуття навичок роботи з клієнтами та постачальниками послуг.
 4. Вивчення технологій та інструментів, які використовуються в туристичній діяльності.
 5. Здійснення аналізу ринку туристичних послуг.

Звіт по практиці може включати:

 • Участь у підготовці туристичних пропозицій.
 • Спілкування з клієнтами та консультації щодо вибору турів.
 • Підготовка та оформлення необхідних документів для поїздок.
 • Ведення переговорів з постачальниками послуг.
 • Ведення соціальних мереж компанії для популяризації туристичних продуктів.
 • Ознайомлення з процесом створення туристичних пакетів від планування до реалізації.
 • Набуття навичок ведення переговорів та укладання договорів з постачальниками.
 • Покращення комунікативні навички через постійне спілкування з клієнтами та партнерами.
 • Вивчення основні аспекти маркетингу у сфері туризму та застосував знання на практиці через ведення соціальних мереж компанії.
 • Зрозуміння важливість гнучкості та швидкої реакції на зміни ринку для успішного ведення туристичного бізнесу.

Зазвичай звіт з практики передбачає роботу над наступними етапами:

 1. Оформлення на практику. Знайомство з
  туристичною фірмою.
 2. Організаційна структура підприємства.
 3. Характеристика діяльності туристичної фірми.
 4. Організаційні основи діяльності туристичної фірми.
 5. Договірні відносини з партнерами і клієнтами. Страхування туристів.
 6. Пакет туристичних послуг, їх характеристика. Розробка турів, організація | транспортних подорожей. Туристична документація. Реклама.
 7. Вивчення і аналіз кадрового, інформаційного, технічного і правового забезпечення туристичної фірми.
 8. Характеристика методів управління
  (організаційно-розпорядчі, економічні,
  соціально-психологічні).
 9. Система основних економічних показників в діяльності підприємств та методи їх аналізу і планування.
 10. Аналіз і розрахунок основних показників діяльності туристичної фірми.
 11. Аналіз майнового стану підприємства. Склад та структура матеріально-технічної бази,
  ефективність оновлення основних фондів.
 12. Оформлення звіту про проходження організаційно-економічної практики та його
  захист.

Обсяг звіту може бути 30-35 сторінок з додатками.

Звіт може складатися з таких структурних елементів:

 • титульна сторінка
 • щоденник практики
 • календарний план проходження практики
 • характеристика з місця практики
 • зміст
 • вступ
 • загальна характеристика підприємства
 • організаційно-економічна характеристика підприємства
  індивідуальне завдання яке видаються кожному студентові керівником практики. Зміст індивідуального завдання повинен відповідати темі науково-дослідної роботи студента. Зібраний і оброблений матеріал для виконання індивідуального завдання може бути використаний студентом при підготовці доповіді на наукову конференцію, при розробці дипломної роботи, наукової статті тощо.
 • література
 • додатки.

При необхідності автори можуть допомогти оформити щоденник практики, підготувати характеристику, виконати індивідуальне завдання.

Зміст практики може відрізнятись в залежності від навчального закладу, програми, рівня освітньої програми, але це не вплине на якість та своєчасність виконання завдання, головне початково надати всі вимоги, документи, зазначити коректно базу практики та її період.

Запит на виконання можна оформити через пошту, вайбер, телеграм чи форму запиту на сайті.

Попередня ціна звіту з практики по туризму вказана на сторінці сайту ціна послуг, для точної оцінки необхідно оформити запит вищеперерахованими способами.